INFORMATOR DLA PACJENTA O LECZENIU BÓLU

Ból uważany jest za jedno z najbardziej nieprzyjemnych doznań zmysłowych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Według definicji MiędzynarodowegoTowarzystwa Badania Bólu (IASP, International Association for the Study of Pain) ból to „przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki lub zagrażających ich uszkodzeniem”. Stopień odczuwania bólu może u każdego pacjenta charakteryzować się inną intensywnością, dlatego niezwykle ważna jest ocena i pomiar natężenia bólu z wykorzystaniem odpowiednich skal, które stosujemy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym funkcjonuje Zespół ds. leczenia ostrych dolegliwości bólowych, którego zadaniem jest ustalenie sposobu postępowania w sytuacji, gdy pacjent odczuwa dolegliwości bólowe. Zespół ustala standardy uśmierzania bólu i wdrażania leczenia przeciwbólowego.

W "Plikach do pobrania" po prawej stronie znajdą Państwo:

  • Informacje o monitorowaniu bólu

  • Informator dla pacjenta po zabiegu chirurgicznym

Zespół Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego