Informator kontrahenta

INFORMATOR KONTRAHENTA

W obszarze naszych działań zbudowaliśmy markę kojarzoną z najwyższą jakością usług medycznych dla pacjenta, dlatego też pragniemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich naszych kontrahentów, którzy współpracują z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

W "Plikach do pobrania" zamieszona została instrukcja dla kontrahentów w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy „Zasady postępowania wykonawcy/podwykonawcy/ dostawcy na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego” oraz szczegółowe informacje na temat występujących zagrożeń. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Dziękujemy za przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy!

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne znajdują się
w "Polityce prywatności", a także w zakładce "Bezpieczeństwo informacji".