Diagnostyka obrazowa

diagnostyka obrazowa

Badania obrazowe wykonywane są w Zakładzie Radiologii i Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Wyposażenie sprzętowe obu jednostek należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Zakład Radiologii UCK

Dzięki najwyższej kasy urządzeniom diagnostycznym Zakład Radiologii wykonuje badania między innymi z zakresu neurologii, neurochirurgii, ortopedii, kardiologii, onkologii, interny czy chirurgii. Jako jeden z nielicznych zakładów radiologii w Polsce przeprowadza MR badania małych dzieci (w sedacji) oraz płodów. Nowoczesne tomografy i rezonanse umożliwiają również diagnostyką czynnościową mózgu. Posiadamy m.in. dwa rezonanse magnetyczne o natężeniu pola 1,5 T oraz 3 T oraz dwa tomografy komputerowe (64 rzędowy i dwuenergetyczny aparat 128 rzędowy), a także skaner do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT). W ultranowoczesnej pracowni badań naczyniowych wykonywane są badania diagnostyczne, a także terapeutyczne. Pracowania ta wykonuje także biopsje narządowe i drenaże.

W Zakładzie Radiologii UCK wykonuje się także diagnostykę przewodu pokarmowego (m.in. badania pasażowe). Nowoczesne, cyfrowe aparaty rentgenowskie pozwalają na wykonywanie zdjęć najwyższej jakości przy jednoczesnym obniżeniu narażenia pacjenta na działanie wysokich dawek promieniowania jonizującego.


Zakład Medycyny Nuklearnej UCK

Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się diagnozowaniem medycznym oraz terapią chorób z bezpiecznym wykorzystaniem radioizotopów.

Zespół zakładu to wybitni specjaliści, którzy na swoim koncie mają szereg publikacji naukowych, a także nowatorskie w skali kraju wydarzenia medyczne, jak:  opracowanie metody oznaczania poziomu hormonów tarczycy we krwi, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w afazjologii, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w układowych chorobach tkanki łącznej.

Zakład posiada wysokospecjalistyczny sprzęt:

 • Skaner PET-TK
 • gammakamera hybrydowa SPECT-TK
 • gammakamera jednogłowicowa


Zakres badań

 • Badania MR małych dzieci (w znieczuleniu ogólnym) oraz płodów.
 • Diagnostyka czynnościowa mózgu (badania funkcjonalne, perfuzja).
 • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT).
 • Biopsje narządowe i drenaże.
 • Badania diagnostyczne jamy brzusznej, szyi, sutków, gruczołu krokowego, tkanek miękkich czy narządu ruchu (w tym badania dynamiczne).
 • Diagnostyka patologii naczyniowych (np. żylaki, tętniaki tętnic obwodowych).
 • Diagnostyka przewodu pokarmowego (m.in. badania pasażowe).
 • Badania scyntygraficzne w tym: SPECT-CT, terapia radioizotopowa, pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT.
 • Zaawansowana diagnostyka z zakresu onkologii, kardiologii, neurologii, nefrologii i endokrynologii przy użyciu nowoczesnych gamma kamer.


Szczegółowy zakres badań wraz z cennikiem znajduje się w PLIKACH DO POBRANIA (w prawym górnym rogu).

Informacja o narażeniu na promieniowanie jonizujące

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wykorzystuje promieniowanie jonizujące w celach medycznych do diagnostyki oraz terapii pacjentów, a także w celach naukowych do prowadzenia badań klinicznych. Działalność związana z promieniowaniem jonizującym wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
W UCK stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające źródła oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Zakładach:

 • Zakład Radiologii (CMI, CMN, bud. nr 5, bud. nr 3, Szpital Studencki)
 • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej (I Klinka Kardiologii)
 • Pracownia Elektrofizjologii i  Elektroterapii Serca (II Klinika Kardiologii)
 • Pracownia ERCP (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii)
 • Pracownia ESWL (Klinika Urologii)
 • Pracownia Teleradioterapii
 • Pracownia Brachyterapii
 • Pracownia Fizyki Medycznej
 • Blok Operacyjny CMI
 • Blok Operacyjny CMN
 • Kliniczny Oddział Ratunkowy
 • Zakład Medycyny Nuklearnej


Tereny Zakładów i Pracowni, w których znajdują się pracownie zakwalifikowane są jako tereny nadzorowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakwalifikowani do kategorii B narażenia na promieniowanie jonizujące oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.
W wyniku prowadzonej działalności powstają stałe oraz ciekłe odpady promieniotwórcze, które są zabezpieczone w sposób określony przepisami prawa. Odpady promieniotwórcze podlegają ścisłej kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska. Żadne substancje promieniotwórcze w postaci stałej, gazowej lub ciekłej nie są odprowadzane do środowiska.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest dozymetria indywidualna oraz wykonywane są pomiary środowiska pracy, na podstawie których stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 1173) nie są przekraczane.

Zakład Radiologii

Rejestracja telefoniczna:
58 727 05 05 wew. 2
godz. 8:00-15:00

Rejestracja e-mailowa:
badaniaobrazowe@uck.gda.pl

Rejestracja osobista:

budynek CMI - godz. 7:00 - 18:00
budynek CMN - godz. 7:00 - 18:00
budynek nr 3 - godz. 7.00 - 14.00

ul. Mariana Smoluchowskiego 17,
80-952 Gdańsk

Rentgenografia, ultrasonografia, tomografia wolumetryczna CBCT, tomografia komputerowa, tomografia magnetyczno-rezonansowa

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej (scyntygrafia)
Rejestracja: 58 584 45 44
mail: medycynanuklearna@uck.gda.pl
pon-pt od 7:00 do 15:00

Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej (PET-TK)
Rejestracja: 58 349 29 01
mail: pet@uck.gda.pl
pon-pt od 7:00 do 14:00

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Scyntygrafia, angiografia, pozytonowa tomografia emisyjna PET.