W "Plikach do pobrania" po prawej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy/lekarzy dentystów zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych.

W zakresie staży kierunkowych w  "Plikach do pobrania" znajdują się następujące dokumenty:

  • Regulamin odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy/lekarzy dentystów zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych -> "Staże kierunkowe - regulamin"
  • Załącznik nr 1 – Umowa w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla lekarza/lekarza dentysty) indywidualnie -> "Staże kierunkowe - umowa (indywidualne)"
  • Załącznik nr 2 – Umowa w  sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy/lekarzy dentystów) -> "Staże kierunkowe - umowa (grupowe)"
  • Załącznik nr 3 – Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie o  wyrażenie zgody na odbycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek (zatrudnionego w innym podmiocie)"
  • Załącznik nr 4 – Wniosek Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie przez lekarzy w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek podmiotu kierującego"
  • Załącznik nr 5 – Skierowanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego -> "Staże kierunkowe - skierowanie"
  • Załącznik nr 6 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych -> "Staże kierunkowe - przetwarzanie danych osobowych"
  • Załącznik nr 7 – Skierowanie na szkolenie  -> "Staże kierunkowe - skierowanie na szkolenie"


Informacyjnie podaje się, że szkolenie wstępne (stacjonarne) BHP rozpoczyna się o godzinie 07:30 tylko i wyłącznie w określone dni tj: poniedziałek, wtorek, czwartek
1. BHP + PPOŻ od 07:30 do 09:30
2. Epidemiologia 0d 09:30 do 10:00
3. Ochrona danych osobowych od 10:00 do 10:30
4. Ochrona radiologiczna od 10:30 do 11:00 (w uzasadnionych przypadkach)

Miejsce:

Inspektorat BHP i OŚ budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.