W "Plikach do pobrania" po prawej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy/lekarzy dentystów zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych.

W zakresie staży kierunkowych w  "Plikach do pobrania" znajdują się następujące dokumenty:

 • Regulamin odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy/lekarzy dentystów zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych -> "Staże kierunkowe - regulamin"
 • Załącznik nr 1 – Umowa w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla lekarza/lekarza dentysty) indywidualnie -> "Staże kierunkowe - umowa (indywidualne)"
 • Załącznik nr 2 – Umowa w  sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy/lekarzy dentystów) -> "Staże kierunkowe - umowa (grupowe)"
 • Załącznik nr 3 – Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie o  wyrażenie zgody na odbycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek (zatrudnionego w innym podmiocie)"
 • Załącznik nr 4 – Wniosek Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie przez lekarzy w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek podmiotu kierującego"
 • Załącznik nr 5 – Skierowanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego -> "Staże kierunkowe - skierowanie"
 • Załącznik nr 6 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych -> "Staże kierunkowe - przetwarzanie danych osobowych"
 • Załącznik nr 7 – Skierowanie na szkolenie  -> "Staże kierunkowe - skierowanie na szkolenie"


Szkolenia wstępne odbywają się w określone dni tj: poniedziałek, wtorek, czwartek według harmonogramu poniżej;

 1. Szkolenie epidemiologiczne z profilaktyki zakażeń: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 07:30 (trwa ok. 1h).
 2. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 08:30 (trwa ok. 1,5h).
 3. Szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony danych osobowych: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 10:00 (trwa ok. 1h - 1,5h).
 4. Szkolenie z bezpieczeństwa radiologicznego: środa, piątek od godz. 07:45 (trwa ok. 1h – 1,5h).

Miejsce:

Inspektorat BHP i OŚ budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.