Zespół ds. Etyki

Zespół ds. Etyki przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Opieka medyczna nad chorym może dotykać wielu ważnych wartości, ideałów i norm etycznych zarówno członków zespołów terapeutycznych, jak i pacjentów i ich rodzin. Zespół ds. Etyki to doświadczony zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, pracowników administracji (prawnik, duchowny), którzy mogą udzielić nieodpłatnej pomocy, gdy pojawia się dylemat etyczny związany z opieką zdrowotną.

Konsultacje mogą stanowić wskazówkę w podejmowaniu często trudnych decyzji. Zadaniem Zespołu ds. Etyki jest pomoc w sytuacji, gdy zespół terapeutyczny, pacjent lub rodzina pacjenta mają nierozwiązany problem etyczny związany z opieką i terapią pacjenta leczonego w UCK. Konsultacja etyczna jest traktowana jako poufny aspekt opieki nad pacjentem.


Przykłady problemów etycznych w codziennej praktyce klinicznej to:

 • niepewność związana z oceną, czy oferowana terapia ma znamiona terapii daremnej,
 • niepewność dotycząca rozpoczynania, kontynuacji lub wstrzymania inwazyjnych terapii u chorych u kresu życia,
 • konflikt między wartościami lub przekonaniami religijnymi a zalecanym sposobem leczenia,
 • konflikt dotyczący problemów etycznych pomiędzy pacjentem/rodziną pacjenta a członkami zespołu terapeutycznego dotyczący sposobu postępowania,
 • sytuacja konfliktowa w obrębie zespołu medycznego,
 • niepewność co do tego, kto powinien podejmować decyzje dotyczące opieki zdrowotnej lub jak podejmować decyzje dotyczące pacjentów niemogących zadecydować samodzielnie,
 • moralny niepokój personelu medycznego związany z zaistniałą decyzją w sprawie terapii/opieki zdrowotnej,
 • złożona sytuacja medyczna, która budzi wątpliwości natury etycznej.Przebieg konsultacji:

 • Konsultacje mogą mieć różną formę, w zależności od wniosku, kwestii i wstępnej oceny. Członkowie Zespołu ds. Etyki mogą spotkać się z zespołem medycznym, pacjentem i rodziną. Oferowane jest jedno lub więcej spotkań w celu omówienia problemu i pomocy w zidentyfikowaniu możliwych rozwiązań. Zalecenia przekazywane są w formie pisemnej.
 • Zespół ds. Etyki nie załatwia spraw w trybie pilnym.
 • Konsultacja etyczna ma charakter wyłącznie doradczy. Ostateczne decyzje podejmuje pacjent, rodzina i zespół terapeutyczny.


Ograniczenia:

 • Zespół ds. Etyki nie rozwiązuje problemów dotyczących sporów prawnych, zażaleń finansowych, kwestii błędów medycznych oraz sporów pomiędzy pracownikami. Tego typu kwestie można zgłaszać na adres mailowy info@uck.gda.pl.
 • Istnieje możliwość anonimowego zgłoszenia, jednak zgłoszenie takie nie może liczyć na odpowiedź zwrotną.


Kto i jak może złożyć wniosek o konsultację etyczną?

Prośbę o pomoc/konsultację Komisji ds. Etyki może złożyć:

 • pacjent
 • rodzina pacjenta
 • pracownik UCK

Drogą mailową: etyka@uck.gda.pl

Pisemnie na adres:
Zespół ds. Etyki UCK
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk