Odpowiednia dieta

Prawidłowe odżywianie jest integralną częścią procesu leczniczego, dlatego dla każdego pacjenta przebywającego w naszym szpitalu lekarz zaleca odpowiednią dietę, dobraną do stanu zdrowia.

Pacjent ma prawo do spożywania innych produktów niż posiłki szpitalne, jednak powinien to skonsultować z lekarzem lub pielęgniarką.


Menu jest ustalane na podstawie opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia wytycznych w zakresie zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Jadłospisy dzienne są planowane dla różnych rodzajów diet zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych jednostkach chorobowych zasadami żywienia. Ponadto w naszym szpitalu istnieje możliwość wyboru zestawu posiłków obiadowych dla pacjentów z dietą podstawową.

Opracowane przez Samodzielny Zespół Dietetyków zalecane diety do stosowania przez pacjentów, wskazówki dotyczące żywienia przy określonych schorzeniach oraz zalecany sposób przechowywania żywności prywatnej w szpitalu można znaleźć klikając w TEN LINK.

Zespół ds. Terapii Żywieniowej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zapewnia żywienie i leczenie żywieniowe odpowiednie do stanu zdrowia wszystkim leczonym w nim pacjentom (zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r.) W przypadku gdy pacjent nie może przyjmować pożywienia doustnie lub spożywa poniżej 60% dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze przez okres 5-7 dni czy też jest niedożywiony, powinien być zakwalifikowany do leczenia żywieniowego.

Pojęcie leczenia żywieniowego obejmuje:

  • wzbogacanie diety przemysłowymi dietami cząstkowymi zawierającymi jeden składnik odżywczy: białko, węglowodany, tłuszcz,
  • stosowanie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci płynnej lub w proszku,
  • żywienie dojelitowe prowadzone przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, nosowo-jelitowy, nosowo-dwunastniczy lub przez przetokę odżywczą (np. PEG, jejunostomia),
  • żywienie pozajelitowe, polegające na podawaniu wszystkich składników odżywczych drogą dożylną,
  • łączone żywienie pozajelitowe oraz dojelitowe (doustnie lub przez zgłębnik), ten sposób leczenia żywieniowego stosuje się u pacjentów, którzy nie są w stanie pokryć w pełni zapotrzebowania przez przewód pokarmowy.


W celu zapewnienia prawidłowej realizacji leczenia żywieniowego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy Dyrektor  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego powołał Zespół ds. Terapii Żywieniowej.

Zadania Zespołu obejmują:

  • opracowywanie procedur leczenia żywieniowego dla wszystkich oddziałów szpitala obejmujących zasady postępowania i dokumentację medyczną w zakresie rozpoznawania niedożywienia i kwalifikacji do interwencji żywieniowej, a następnie monitorowania leczenia żywieniowego,
  • konsultowanie i wsparcie merytoryczne lekarzy prowadzących leczenie żywieniowe w oddziałach.


Konsultacje żywieniowe są zlecane przez lekarza prowadzącego.