Zasady odwiedzania Pacjentów

Chorego przebywającego na oddziale szpitalnym, zgodnie z obowiązującymi prawami pacjenta, mogą odwiedzać najbliżsi, również dzieci, o dowolnej porze, niemniej jednak warto skonsultować czas wizyty z personelem. W niektórych przypadkach, ze względu na czynniki epidemiologiczne, należy fakt odwiedzin omówić z lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym.  Zalecamy, by jednocześnie u pacjenta nie przebywały więcej niż 2 osoby, a w niektórych przypadkach nawet jedna.

Pragniemy poinformować, że w trakcie odwiedzin mogą zostać Państwo poproszeni o czasowe opuszczenie sali z powodu wykonywanych czynności pielęgniarskich. Prosimy o wyrozumiałość.

Szpital to miejsce, w którym występuje szereg zagrożeń. W związku z tym na terenie szpitala rozmieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym. Zachęcamy do korzystania z nich dla bezpieczeństwa własnego i innych.
  • Zagrożenia biologiczne - spowodowane oddziaływaniem na zdrowie człowieka, mikroorganizmów w postaci bakterii, wirusów, prątków gruźlicy, grzybów, podczas kontaktu z materiałem zakaźnym. Na zakażenie tym czynnikiem narażony jest Pacjent i odwiedzający.
  • Zagrożenia chemiczne - są spowodowane działaniem czynników chemicznych na organizm człowieka podczas kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami rakotwórczymi i innymi związkami chemicznymi o działaniu rakotwórczym.
  • Zagrożenia fizyczne - występują przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, hałas, uszkodzenia instalacji gazowej, przewodów wodociągowych. Do zagrożeń fizycznych należą również urazy spowodowane nieostrożnym poruszaniem się po powierzchniach oraz przebywanie w miejscach, w których odbywają się prace remontowe.