Kariera

Komunikat dotyczący konkursu dla pielęgniarek, lekarzy, fizyków i fizjoterapeutów wykonujących działalność leczniczą z dnia 23 czerwca 2021 roku

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu z dnia 23 czerwca 2021 o konkursie dla pielęgniarek, lekarzy, fizyków i fizjoterapeutów wykonujących działalność leczniczą, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, informuje o odwołaniu konkursu ofert.
Gdańsk, 24 czerwca 2021 roku