Kariera

Komunikat dotyczący postępowania: 66/2020 z konkursu dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla postępowania nr 66/2020 nastąpi do dnia 14.10.2020 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 203. Rozstrzygnięcie konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej UCK przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, piętro II).

Dodano: 05.10.2020 r.