Pracownik ds. Instalacji Telekomunikacyjnych

Pracownik ds. Instalacji Telekomunikacyjnych

Miejsce pracy: Dział Teleinformatyki - Sekcja Teletechniki

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

PRACOWNIK DS. INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ


Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • Przygotowywanie zapytań ofertowych i zleceń na roboty.
 • Prowadzenie i nadzór zleconych robót, ujętych w planie remontów.
 • Odbiór robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w budynkach i w terenie.
 • Wykonywanie pełnych projektów teletechnicznych (przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokumentacji instalacji i systemów teletechnicznych).
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, PFU, specyfikacja techniczna).
 • Współpraca z innymi Działami, w szczególności Działem Inwestycyjno-Eksploatacyjnym oraz Działem ds. Zamówień Publicznych.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (Elektrotechnika, Telekomunikacja, Elektronika),
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową I eksploatacją obiektów budowlanych,
 • Tworzenie kosztorysów (Norma)
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość programu AutoCad


Mile widziane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, nastawienie na własny rozwój i  podnoszenie kwalifikacji,

 

Czego możesz oczekiwać od nas:

 • stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • benefitów pracowniczych takich jak:
 1. Dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. Kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. Karty rabatowe LOTOS,
 5. Możliwość korzystania z  systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 • terminowego wynagrodzenie,
 • ciekawej pracy w jednym z  największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Opiekun medyczny (różne kliniki UCK)

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Termin zgłoszenia do: 30.06.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ 

W związku ze zmianą formy nauczania i podstawy programowej w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY prosimy wszystkich aplikujących kandydatów o prawidłowe uzupełnienie pełnej nazwy certyfikatu/dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14 „Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” opracowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno - demograficzne kraju.

Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną proszeni są o zabranie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

Główne zadania:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pacjentowi w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych (odżywiania, nawadniania, wydalania),
 • aktywizowanie pacjenta do zwiększania samodzielności życiowej,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z chorobą.

Wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • budowanie efektywnych relacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (rotacja pomiędzy klinikami),
 • terminowe wynagrodzenie.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.