ANALITYK MEDYCZNY DO ANALIZY DANYCH MEDYCZNYCH Z FIZJOTERAPII ZE WSPARCIEM TELEMEDYCZNYN PROGRAM AMBER (ADVANCED MODELING OF BALTIC CANCER E-CARE)

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 30.06.2024Prowadzimy obecnie rekrutację na potrzeby programu AMBeR – Advanced Modeling of Baltic cancer e-caRe, nr projektu STHB.01.01-IP.01-0005/23” na stanowisko:

Analityka Medycznego do analizy danych, którego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie dwóch pilotaży testujących rozwiązanie cyfrowe w zakresie nadzoru nad zdalnie prowadzoną fizjoterapią, umożliwiającą pacjentom onkologicznym uczestnictwo w  rehabilitacji ruchowej w domu. Do zadań Analityka należeć będzie analiza i testowanie wsparcia zdalnego dla wczesnej fizjoterapii wspomagana metodami cyfrowymi, prowadzonej w trakcie chemioterapii w celu utrzymania zdrowia fizycznego pacjenta i jakości życia oraz analiza przebiegu i  testowanie wsparcia zdalnego dla fizjoterapii pozabiegowej wspomaganej metodami cyfrowymi, mającej na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów i ułatwienie powrotu do życia po chorobie nowotworowej.

Poszukujemy 2 osób. Proponujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w  wymiarze do 62 godzin miesięcznie/osoba (szczegóły wymiar umowy zostanie ustalony na etapie zatrudnienia).

Realizacja projektu przewidziana jest do 31.08.2026.

Praca stacjonarna w  siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

Ponadto osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Przygotowanie protokołu - opisu klinicznego do Komisji Bioetycznej ds. Badań naukowych;
 2. Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia dokumentów projektowych;
 3. Aktywne uczestnictwo w  spotkaniach projektowych online oraz osobiście;
 4. Podejmowanie współpracy w przygotowaniu materiałów informacyjnych oraz instrukcji dla chorych biorących udział w badaniu;
 5. Wyjaśnianie pacjentom zasad obsługi i działania urządzeń telemedycznych wykorzystywanych w projekcie;
 6. Analizę uzyskiwanych wyników pomiarów w ramach realizacji zadania projektowego – zgodnie z  harmonogramem przewidzianym w protokołach;
 7. Opisywanie przebiegu badania i współpracy z pacjentem w ramach projektu;
 8. Analizę różnego rodzaju danych generowanych podczas realizacji zadań projektowych (demograficznych, statystycznych, klinicznych, zdarzeń nieporządanych, analiza satysfakcji;
 9. Analizę wyników procesów realizowanych w ramach projektu – modyfikacje protokołu, ocena przebiegu analizowanych procesów i ich bieżące modyfikacje.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne – kierunek fizjoterapia,
 • minimum 1,5 lat doświadczenia zawodowego w podmiocie leczniczym,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz danych medycznych/klinicznych w szczególności pacjentów poddawanych rehabilitacji.


Mile widziane:

 • minimum 1 rok doświadczenia w projektach badawczych, klinicznych,
 • biegła znajomość oprogramowania biurowego, z uwzględnieniem MS Office,
 • doświadczenie w zakresie aplikacji lub urządzeń telemedycznych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie z uwzględnieniem języka branżowego (medycznego),
 • wykształcenie podyplomowe z zakresie zarządzania lub analityki procesów (np. studia MBA).

 


Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji uzupełnij formularz aplikacyjny najpóźniej do 30.06.2024 r:

- kliknij APLIKUJ

lub
- otwórz link w nowym oknie https://uck.traffit.com/public/form/a/a507d55fc36a6b2254188060eb3b4e274d65626d
lub
- przejdź bezpośrednio na stronę uck.pl - zakładka KARIERA


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

ANALITYK MEDYCZNY DO ANALIZY DANYCH MEDYCZNYCH PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH PROGRAM AMBER (ADVANCED MODELING OF BALTIC CANCER E-CARE)

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 30.06.2024Prowadzimy obecnie rekrutację na potrzeby programu AMBeR – Advanced Modeling of Baltic cancer e-caRe, nr projektu STHB.01.01-IP.01-0005/23” na stanowisko:

Analityka Medycznego do analizy danych medycznych pacjentów onkologicznych, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie analiz o  charakterze klinicznym oraz oceny wskaźników, opisujących wykonalność i  zasadność domowego monitorowania parametrów krwi przy użyciu nowatorskich urządzeń typu Point-of-Care Technology (POCT).

Poszukujemy 3 osób. Proponujemy zatrudnienie w  ramach umowy o pracę w wymiarze do 48 godzin miesięcznie/osoba (szczegóły wymiar umowy zostanie ustalony na etapie zatrudnienia).

Realizacja projektu przewidziana jest do 31.08.2026.

Praca stacjonarna w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.


Ponadto osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Przygotowanie protokołu - opisu klinicznego do Komisji Bioetycznej ds. Badań naukowych;
 2. Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia dokumentów projektowych;
 3. Aktywne uczestnictwo w  spotkaniach projektowych online oraz osobiście;
 4. Podejmowanie współpracy w  przygotowaniu materiałów informacyjnych oraz instrukcji dla chorych biorących udział w badaniu;
 5. Wyjaśnianie pacjentom zasad obsługi i działania urządzeń telemedycznych wykorzystywanych w  projekcie;
 6. Analizę uzyskiwanych wyników pomiarów w ramach realizacji zadania projektowego – zgodnie z  harmonogramem przewidzianym w protokołach;
 7. Opisywanie przebiegu badania i współpracy z pacjentem w ramach projektu;
 8. Analizę różnego rodzaju danych generowanych podczas realizacji zadań projektowych (demograficznych, statystycznych, klinicznych, zdarzeń niepożądanych, analiza satysfakcji;
 9. Analizę wyników procesów realizowanych w ramach projektu – modyfikacje protokołu, ocena przebiegu analizowanych procesów i ich bieżące modyfikacje.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne – kierunek lekarski,
 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w podmiocie leczniczym,
 • minimum 3 lat doświadczenia w projektach badawczych, klinicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz danych medycznych/klinicznych w szczególności pacjentów onkologicznych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie z uwzględnieniem języka branżowego (medycznego).


Mile widziane:

 • biegła znajomość oprogramowania biurowego, z uwzględnieniem MS Office,
 • doświadczenie w  zakresie aplikacji lub urządzeń telemedycznych,
 • wykształcenie podyplomowe z zakresie zarządzania lub analityki procesów (np. studia MBA).

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji uzupełnij formularz aplikacyjny najpóźniej do 30.06.2024 r:

- kliknij APLIKUJ

lub
- otwórz link w nowym oknie https://uck.traffit.com/public/form/a/bf35c292037f1b62d574c092a94c089a496d5631


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Starszy Pracownik ds. Dokumentacji - Sekcja Dokumentacji

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 07.07.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ


Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • praca z jednolitym rzeczowym wykazem akt (JRWA),
 • opracowywanie dokumentacji kat. A i B,
 • posługiwanie się przepisami kancelaryjno- archiwalnymi w zakresie archiwum zakładowego,
 • przyjmowanie, prowadzenie ewidencji, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji,
 • szkolenie pracowników z zakresu posługiwania się JRWA.

 

Poszukujemy osób, które spełniają poniższe wymagania:

 • Straszy Pracownik ds. Dokumentacji z  wykształceniem średnim: kurs kancelaryjno- archiwalny, min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (archiwum zakładowe, zarządzanie dokumentacją),
 • Straszy Pracownik ds. Dokumentacji z  wykształceniem wyższym: wykształcenie kierunkowe- archiwistyka,     min. roczne doświadczenie zawodowe (archiwum zakładowe, zarządzanie dokumentacją),
 • znajomość JRWA oraz przepisów kancelaryjno- archiwalnych,
 • biegła obsługa komputera i  urządzeń biurowych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • samodzielne, rzetelne i  terminowe wykonywanie obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Korzyści z pracy u nas:

 • zyskasz  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 (wymiar etatu 7h35’),
 • masz możliwość skorzystania z benefitów:

        - dodatek za wysługę lat,

        - Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,

        - kasa zapomogowo-pożyczkowa,

        - możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport).


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Sekretarka Medyczna

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 26.06.2024

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA DOSTĘPNEGO OD ZARAZ


Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

 

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • prace związane z przekazywaniem historii chorób do archiwizacji,
 • prowadzenie kolejki pacjentów oczekujących,
 • rejestracja elektroniczna pacjentów oraz udzielonych świadczeń,
 • przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń wewnątrzszpitalnych i rozliczeń zewnętrznych,
 • opracowywanie i kontrola obiegu faktur za usługi/badania wykonane w Klinice,
 • organizacja obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę sekretariatu,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • udzielanie informacji klientom – telefonicznej i bezpośredniej,
 • przygotowywanie raportów/zestawień,
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły i sprzęt biurowy,
 • zgłaszanie zleceń/napraw sprzętu i monitorowanie dokonanych zgłoszeń,
 • prowadzenie poczty elektronicznej,
 • sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie.


Poszukujemy osób, które spełniają poniższe wymagania:

 • są dostępne od zaraz,
 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie zawodowe na takim samym bądź podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego (bezpośrednia obsługa anglojęzycznych studentów, sporadyczna obsługa anglojęzycznych pacjentów, kontakty z instytucjami zewnętrznymi),
 • biegła, praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach wymagających bardzo dobrej organizacji czasu pracy, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów,
 • budowanie efektywnych relacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Korzyści z pracy u nas:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 (wymiar etatu 7h35’),
 • masz możliwość skorzystania z benefitów:

       -  dodatek za wysługę lat,

       - fundusz świadczeń socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,

       - kasa zapomogowo-pożyczkowa,

       - możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport).

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Hydraulik - Ciepłownik

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 13.07.2024

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji

kliknij APLIKUJ

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie w  sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania,
 • eksploatacja i  konserwacja, usuwanie awarii, modernizacje urządzeń i instalacji w  kotłowniach gazowych, węzłach ciepłowniczych, stacjach uzdatniania wody,
 • wykonywanie robót przy wymianie odcinków sieci ciepłowniczych, usuwanie awarii na sieciach ciepłowniczych i  wodociągowych, wymiana zasuw lub hydrantów,
 • końcowy montaż zlewozmywaków, kabin prysznicowych, toalet i innych urządzeń sanitarnych.

 

Osobom bez doświadczenia zawodowego, dajemy możliwość rozwoju i zdobycie dodatkowych uprawnień wśród wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • znajomość instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 

Czego możesz oczekiwać od nas:

 • zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę- pierwsza umowa na czas określony 3 m-ce,
 • praca w systemie dwuzmianowym w godzinach 07:00 do 19:00 lub 19:00 do 07:00,
 • benefitów pracowniczych takich jak:

        - dodatek za wysługę lat,

        - Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,

        - Kasa zapomogowo-pożyczkowa,

        - możliwość korzystania z  systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),

 

 Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji uzupełnij formularz:
- kliknij APLIKUJ
lub
- otwórz link w nowym oknie https://uck.traffit.com/public/form/a/8da3870c1c9809aaf0c3cf225203c8e54664343d

lub
- przejdź bezpośrednio na stronę uck.pl - zakładka KARIERA

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z  wybranymi kandydatami.

 

Rejestratorka Medyczna_Rejestrator Medyczny (prowadzenie harmonogramów przyjęć i udzielanych świadczeń finansowanych ze środków NFZ)

Miejsce pracy: Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta - Sekcja Rejestracji

Termin zgłoszenia do: 23.06.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji

kliknij

APLIKUJ

 

Głównym celem stanowiska będzie analiza oraz pomoc w  prawidłowym prowadzeniu harmonogramów przyjęć i udzielanych świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • monitorowanie, analiza wpisów w harmonogramach przyjęć,
 • monitorowanie, analiza poprawności harmonogramów przyjęć,
 • prowadzenie analiz dużych zbiorów danych dotyczących prowadzonych harmonogramów przyjęć i udzielanych świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • monitorowanie i analiza informacji o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz średnim czasie oczekiwania,
 • sporządzanie analiz w zakresie danych dotyczących harmonogramów przyjęć,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez instytucje zewnętrzne (w obszarze wykonywanych zadań),
 • udzielanie wsparcia w zakresie prawidłowego prowadzenia harmonogramów przyjęć pracownikom sekretariatów klinik i rejestracji ogólnych m.in. poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych, zgłaszanie rozbieżności, ciągłe monitorowanie dokonanych wpisów,
 • współpraca z  personelem medycznym i administracyjnym w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji,
 • tworzenie grafików pracy lekarzy, oraz kontrola poprawności zgłoszeń harmonogramów przyjęć do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, szczególnie w zakresie prowadzenia harmonogramach przyjęć (kolejek oczekujących), rozliczania świadczeń,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego podejmowania decyzji na podstawie dostępnych danych,
 • biegła obsługa komputera,  w tym programu Excel,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów i pod presją czasu,
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,
 • umiejętność pracy w  zespole oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne.

 

Mile widziane:

 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących kolejek oczekujących,
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w obszarze dotyczącym rejestracji pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych.


Korzyści z pracy u  nas:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 (wymiar etatu 7h35’),
 • benefity pracownicze takie jak:

1.       dodatek za wysługę lat,

2.       Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,

3.       kasa zapomogowo-pożyczkowa,

4.       możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Terapeuta Zajęciowy

Miejsce pracy: Klinika Rehabilitacji

Termin zgłoszenia do: 23.06.2024

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji uzupełnij formularz

kliknij 

APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Do twoich obowiązków będzie należeć m.in.

 • Dokonywanie oceny sytuacji społecznej, rodzinnej i zawodowej pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej
 • Prowadzenie terapii funkcji ręki
 • Motywacja osób z niepełnosprawnościami do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej w szpitalnym systemie CliniNET
 • Reedukacja prostych i złożonych czynności dnia codziennego, również z wykorzystaniem urządzeń i systemów komputerowych
 • Organizowanie w ramach terapii zajęć integracyjnych

 

Wymagania niezbędne:

 • Spełnione wymagania pozycji 126 w tabeli pracowniczy działalności podstawowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów,
 • nastawienie na ścisłą współpracę w zespole i realizację wspólnych celów,
 • skrupulatność, dbałość o szczegóły, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, terminowość, dokładność oraz odpowiedzialność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce,
 • benefity:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. "wczasy pod gruszą"
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu Kafeteryjnego MyBenefit ( w tym karty MultiSport)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Inspektor ds. Instalacji Telekomunikacyjnych

Miejsce pracy: Dział Teleinformatyki - Sekcja Teletechniki

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji uzupełnij formularz

kliknij 

APLIKUJ

 

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • Przygotowywanie zapytań ofertowych i zleceń na roboty.
 • Prowadzenie i nadzór zleconych robót, ujętych w planie remontów.
 • Odbiór robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w budynkach i w terenie.
 • Wykonywanie pełnych projektów teletechnicznych (przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokumentacji instalacji i systemów teletechnicznych).
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, PFU, specyfikacja techniczna).
 • Współpraca z innymi Działami, w szczególności Działem Inwestycyjno-Eksploatacyjnym oraz Działem ds. Zamówień Publicznych.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia (Elektrotechnika, Telekomunikacja, Elektronika),
 • Aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacjii urządzeń telekomunikacyjnych,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową I eksploatacją obiektów budowalnych,
 • Tworzenie kosztorysów (Norma)
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość programu AutoCad

 

Mile widziane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,

 

Czego możesz oczekiwać od nas:

 • stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • benefitów pracowniczych takich jak:
 • Dodatek za wysługę lat,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 • Możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)

 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 


Opiekun medyczny (różne kliniki UCK)

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Termin zgłoszenia do: 30.06.2024


W związku ze zmianą formy nauczania i podstawy programowej w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY prosimy wszystkich aplikujących kandydatów o prawidłowe uzupełnienie pełnej nazwy certyfikatu/dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14 „Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” opracowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno - demograficzne kraju.

Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną proszeni są o zabranie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY.

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

Główne zadania:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pomoc pacjentowi w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych (odżywiania, nawadniania, wydalania),
 • aktywizowanie pacjenta do zwiększania samodzielności życiowej,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z chorobą.

Wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • budowanie efektywnych relacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie (rotacja pomiędzy klinikami),
 • terminowe wynagrodzenie.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.