OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA BHP ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO ZAKŁADKI INFORMACJE OGÓLNE I SZKOLENIA BHP


Studenci/uczniowie uczelni/szkół zewnętrznych chcący realizować praktyki tzw. wakacyjne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym muszą przedstawić zaświadczenie szczepienia przeciw COVID-19 (aktualny certyfikat).

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie na praktykę i  możliwość jej realizacji uzależniona jest od aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, możliwości kadrowych i organizacyjnych UCK.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW realizujących praktyki zawodowe tzw. wakacyjne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznych odnośnie obowiązkowych szkoleń.

Szanowni Państwo,

w okresie trwania epidemii COVID-19, studenci odbywający praktyki studenckie w UCK, mają możliwość realizacji w/w szkoleń poprzez zapoznanie się z materiałami, które znajdują się w  plikach do pobrania. Prosimy o:

  • zapoznanie się ze szkoleniem z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i  epidemiologii (profilaktyki zakażeń)
  • wydrukowania, uzupełnienia i podpisania oświadczenia dla studenta realizującego praktykę w UCK
  • wydrukowania, uzupełnienia i podpisania karty szkolenia BHP (instrukcja prawidłowego wypełnienia karty znajduje się w plikach):

           *instruktaż ogólny potwierdza pracownik działu BHP,

            *instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana,
               w której realizowana  jest praktyka.

Wszelkie wątpliwości związane z zamieszczonymi treściami szkoleń można wyjaśniać bezpośrednio w komórce UCK odpowiedzialnej za realizację wskazanych szkoleń.           

Warunkiem koniecznym przyjęcia na praktykę jest:

1)  uzyskanie wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej UCK na przyjęcie na praktykę,

2)  podpisanie umowy pomiędzy UCK a kierującym na praktykę (wzór obowiązujący w UCK znajduje się w plikach do pobrania)

Więcej przeczytasz w aktualnej informacji dla studentów (dostępna w plikach do pobrania).

    

Dla pozostałych osób informacyjnie podaję się, że szkolenie wstępne (stacjonarne) BHP rozpoczyna się o godzinie 07:30 tylko i wyłącznie w określone dni tj: wtorek,czwartek, piątek
1. BHP + PPOŻ od 07:30 do 09:30
2. Epidemiologia 0d 09:30 do 10:00
3. Ochrona danych osobowych od 10:00 do 10:30
4. Ochrona radiologiczna od 10:30 do 11:00 (w uzasadnionych przypadkach)

Miejsce 

Inspektorat ds BHP, OŚ i OP, budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.