Informujemy, że przyjęcie na praktykę i  możliwość jej realizacji uzależniona jest od aktualnych możliwości kadrowych i organizacyjnych UCK.

Szanowni Państwo,

Warunkiem koniecznym przyjęcia na praktykę jest:

1)  uzyskanie wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej UCK na przyjęcie na praktykę, (wzór podania zgłoszeniowego znajduje się w plikach do pobrania)

2)  podpisanie umowy pomiędzy UCK a kierującym na praktykę (wzór obowiązujący w UCK znajduje się w plikach do pobrania)

Więcej przeczytasz w aktualnej informacji dla studentów (dostępna w plikach do pobrania).

Od studentów rozpoczynających praktykę studencką w Uniwersyteckim Centrum Kliniki wymagane jest:

1) udział w szkoleniu z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i  epidemiologii (profilaktyki zakażeń)

2) wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie oświadczenia dla studenta realizującego praktykę w UCK

3) wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie karty szkolenia BHP (instrukcja prawidłowego wypełnienia karty znajduje się w plikach):

     *instruktaż ogólny potwierdza pracownik działu BHP,

     *instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana,
       w której realizowana  jest praktyka.

Szkolenie wstępne (stacjonarne) BHP rozpoczyna się o godzinie 07:30 tylko i wyłącznie w określone dni tj: poniedziałek, wtorek, czwartek

1) BHP + PPOŻ od 07:30 do 09:30
2) Epidemiologia 0d 09:30 do 10:00
3) Ochrona danych osobowych od 10:00 do 10:30
4) Ochrona radiologiczna od 10:30 do 11:00 (w uzasadnionych przypadkach)

Miejsce 

Inspektorat ds BHP, OŚ i OP, budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.

*instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana, w której realizowana  jest praktyka.