Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  wstrzymuje do odwołania przyjęcia studentów na praktyki.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne is suspending the student practices until further notice.

W "Plikach do pobrania" po prawej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym praktyk studenckich oraz staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych.

W zakresie staży kierunkowych w  "Plikach do pobrania" znajdują się następujące dokumenty:

  • Regulamin odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych -> "Staże kierunkowe - regulamin"
  • Załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla lekarza indywidualnie) -> "Staże kierunkowe - porozumienie (indywidualne)"
  • Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy) -> "Staże kierunkowe - porozumienie (grupowe)"
  • Załącznik nr 3 – Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek (zatrudnionego w innym podmiocie)"
  • Załącznik nr 4 – Wniosek Podmiotu Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie przez lekarzy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek podmiotu kierującego"
  • Załącznik nr 5 – Skierowanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego -> "Staże kierunkowe - skierowanie"
  • Załącznik nr 6 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych -> "Staże kierunkowe - przetwarzanie danych osobowych"
  • Załącznik nr 7 – Skierowanie na szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji -> "Staże kierunkowe - skierowanie na szkolenie SZBI"