Lekarze chcący realizować staże cząstkowe oraz studenci/uczniowie uczelni/szkół zewnętrznych chcący realizować praktyki tzw. wakacyjne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym muszą przedstawić zaświadczenie szczepienia przeciw COVID-19 (2 dawki + 7 dni karencji).

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie na staż/praktykę i  możliwość ich realizacji uzależniona jest od aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, możliwości kadrowych i organizacyjnych UCK.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW realizujących praktyki zawodowe tzw. wakacyjne w Uniwersyteckim Centrum Klinicznych odnośnie obowiązkowych szkoleń.

Szanowni Państwo,

w okresie trwania epidemii COVID-19, studenci odbywający praktyki studenckie w UCK, mają możliwość realizacji w/w szkoleń poprzez zapoznanie się z materiałami, które znajdują się w  plikach do pobrania. Prosimy o:

 • zapoznanie się ze szkoleniem z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i  epidemiologii (profilaktyki zakażeń)
 • wydrukowania, uzupełnienia i podpisania oświadczenia dla studenta realizującego praktykę w UCK
 • wydrukowania, uzupełnienia i podpisania karty szkolenia BHP (instrukcja prawidłowego wypełnienia karty znajduje się w plikach):

           *instruktaż ogólny potwierdza pracownik działu BHP,

            *instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana,
               w której realizowana  jest praktyka.

Wszelkie wątpliwości związane z zamieszczonymi treściami szkoleń można wyjaśniać bezpośrednio w komórce UCK odpowiedzialnej za realizację wskazanych szkoleń.           

Warunkiem koniecznym przyjęcia na praktykę jest:

1)  uzyskanie wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej UCK na przyjęcie na praktykę,

2)  podpisanie umowy pomiędzy UCK a kierującym na praktykę (wzór obowiązujący w UCK znajduje się w plikach do pobrania)

Więcej przeczytasz w aktualnej informacji dla studentów (dostępna w plikach do pobrania).

    

Dla pozostałych osób informacyjnie podaję się, że szkolenie wstępne (stacjonarne) BHP rozpoczyna się o godzinie 07:30 tylko i wyłącznie w określone dni tj: wtorek,czwartek, piątek
1. BHP + PPOŻ od 07:30 do 09:30
2. Epidemiologia 0d 09:30 do 10:00
3. Ochrona danych osobowych od 10:00 do 10:30
4. Ochrona radiologiczna od 10:30 do 11:00 (w uzasadnionych przypadkach)

Miejsce 

Inspektorat ds BHP, OŚ i OP, budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.
W "Plikach do pobrania" po prawej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym praktyk studenckich oraz staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych.

W zakresie staży kierunkowych w  "Plikach do pobrania" znajdują się następujące dokumenty:

 • Regulamin odbywania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych -> "Staże kierunkowe - regulamin"
 • Załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla lekarza indywidualnie) -> "Staże kierunkowe - porozumienie (indywidualne)"
 • Załącznik nr 2 – Porozumienie w  sprawie prowadzenia stażu kierunkowego do specjalizacji (dla grupy lekarzy) -> "Staże kierunkowe - porozumienie (grupowe)"
 • Załącznik nr 3 – Wniosek osoby odbywającej specjalizację w innym podmiocie o  wyrażenie zgody na odbycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym stażu kierunkowego do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek (zatrudnionego w innym podmiocie)"
 • Załącznik nr 4 – Wniosek Podmiotu Kierującego o wyrażenie zgody na odbycie przez lekarzy w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym staży kierunkowych do specjalizacji -> "Staże kierunkowe - wniosek podmiotu kierującego"
 • Załącznik nr 5 – Skierowanie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego -> "Staże kierunkowe - skierowanie"
 • Załącznik nr 6 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych -> "Staże kierunkowe - przetwarzanie danych osobowych"
 • Załącznik nr 7 – Skierowanie na szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji -> "Staże kierunkowe - skierowanie na szkolenie SZBI"