Informujemy, że przyjęcie na praktykę i  możliwość jej realizacji uzależniona jest od aktualnych możliwości kadrowych i organizacyjnych UCK.

Szanowni Państwo,

Warunkiem koniecznym przyjęcia na praktykę jest:

1)  uzyskanie wstępnej zgody kierownika danej komórki organizacyjnej UCK na przyjęcie na praktykę, (wzór podania zgłoszeniowego znajduje się w plikach do pobrania)

2)  podpisanie umowy pomiędzy UCK a kierującym na praktykę (wzór obowiązujący w UCK znajduje się w plikach do pobrania)

3)  dostarczenie w/w dokumentów (tj. 1. wniosku zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika danej komórki organizacyjnej 2. dwóch egzemplarzy porozumienia podpisanego przez Państwa uczelnię) do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (budynek nr.9, parter. Kontakt: pracownicy_dzial_zarzadzania_zasobami_ludzkimi@uck.gda.pl )

Więcej przeczytasz w aktualnej informacji dla studentów (dostępna w plikach do pobrania).

Od studentów rozpoczynających praktykę studencką w Uniwersyteckim Centrum Kliniki wymagane jest:

1) udział w szkoleniu z zakresu BHP, ochrony danych osobowych i  epidemiologii (profilaktyki zakażeń)

2) wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie oświadczenia dla studenta realizującego praktykę w UCK

3) wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie karty szkolenia BHP (instrukcja prawidłowego wypełnienia karty znajduje się w plikach):

     *instruktaż ogólny potwierdza pracownik działu BHP,

     *instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana,
       w której realizowana  jest praktyka.

Szkolenia wstępne odbywają się w określone dni tj: poniedziałek, wtorek, czwartek według harmonogramu poniżej;

  1. Szkolenie epidemiologiczne z profilaktyki zakażeń: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 07:30 (trwa ok. 1h).
  2. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 08:30 (trwa ok. 1,5h).
  3. Szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony danych osobowych: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 10:00 (trwa ok. 1h - 1,5h).
  4. Szkolenie z bezpieczeństwa radiologicznego: środa, piątek od godz. 07:45 (trwa ok. 1h – 1,5h).

Miejsce 

Inspektorat ds BHP, OŚ i OP, budynek nr 6, I piętro, sala szkoleniowa

Prosimy o punktualne przybycie. Osoba spóźniona, może nie zostać wpuszczona na szkolenie.

*instruktaż stanowiskowy przeprowadza i potwierdza kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana, w której realizowana  jest praktyka.