Wypis Pacjenta ze szpitala

W momencie zakończenia procesu hospitalizacji pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej zawierającej informację o przebiegu hospitalizacji oraz zalecenia poszpitalne, w tym o przepisanych lekach i skierowaniach. W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy -  niezbędnym jest przekazanie przez pacjenta numeru NIP pacjenta i zakładu pracy pacjenta. W UCK wystawiane są zaświadczenia elektroniczne.
Pacjentom uprawnionym, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje transport sanitarny, który organizowany jest przez personel kliniki.