Pielęgniarka_Pielęgniarz - Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024


ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij   APLIKUJ

 

Poszukujemy kandydatów/kandydatek, którzy spełniają poniższe wymagania: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pediatrycznego lub anestezjologicznego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

PIELĘGNIARKA_PIELĘGNIARZ (różne kliniki UCK)

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: Gdańsk - różne kliniki UCK

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Poszukujemy: PIELĘGNIAREK_PIELĘGNIARZY do pracy w różnych klinikach UCK

Aktualny wykaz miejsc, do których prowadzone są rekrutacje znajduje się w formularzu aplikacyjnym- kliknij  APLIKUJ

 

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w  interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.


Mile widziane:

 • ukończone kursy specjalistyczne oraz szkolenia specjalizacyjne.


Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z  największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w  tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.


 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - KLINIKA PNEUMONOLOGII (PRACOWNIA BRONCHOSKOPOWA)

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: PRACOWNIA BRONCHOSKOPOWA

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024


ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij         APLIKUJ

 

Poszukujemy kandydatów/kandydatek, którzy spełniają poniższe wymagania: wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończony kurs specjalistyczny endoskopia,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.


Mile widziane:

 • ukończone kursy specjalistyczne.


Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Położna_Położny - Klinika Neonatologii (Oddział Intensywnej Terapii)

Położna_Położny

Miejsce pracy: Klinika Neonatologii (Oddział Intensywnej Terapii)

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji kliknij APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy na Oddziale Intensywnej Terapii,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce,
 • w ramach umowy o pracę benefity: 
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.

 


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Poradnia Kardiologiczna Leczenie Zaburzeń Lipidowych

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Poradnia Kardiologiczna Leczenie Zaburzeń Lipidowych

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji kliknij APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.


Oferujemy:

 • umowę cywilnoprawną,
 • pracę od zaraz,
 • godziny pracy: popołudnia w godzinach 15:00-20:00 (podstawa rozliczenia – zestawienie godzin przepracowanych w miesiącu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z  największych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Pracownia Wirtualnej Symulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Pracownia Wirtualnej Symulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej Kliniki Onkologii i Radioterapii

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji kliknij APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • ukończony kurs kwalifikacyjny lub szkolenie specjalizacyjne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce,
 • w ramach umowy o pracę benefity: 
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Centrum Medycyny Snu

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Centrum Medycyny Snu w Klinice Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ


Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji kliknij APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.


Mile widziane:

 • znajomość systemu CliniNet,
 • ukończone kursy specjalistyczne, szkolenia specjalizacyjne.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • praca od poniedziałku do niedzieli (oprócz sobót) w godzinach od 11:00 do 17:00, we wtorki w godzinach od 08:00 do 17:00,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • w ramach umowy o pracę benefity
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Pielęgniarka_Pielęgniarz - Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Rehabilitacyjny

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Rehabilitacyjny

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Położna_Położny - Klinika Neonatologii (Oddział Patologii Noworodka)

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: UCK Gdańsk - Klinika Neonatologii (Oddział Patologii Noworodka)

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij  APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie w pracy na Oddziale Patologii Noworodka,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 

 • posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Poradnia Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: UCK Gdańsk - Poradnia Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij  APLIKUJ


Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • ukończony kurs EKG lub umiejętność wykonywania EKG i zakładania holterów EKG oraz ABPM.

 

W przypadku braku powyższych umiejętności proponujemy przeszkolenie i wdrożenie osób chętnych do pracy.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • system pracy dwuzmianowy w godzinach 07:00 – 14:35 i 10:25 – 18:00 od poniedziałku do piątku,
 • możliwość dostosowania kształtu umowy, formy zatrudnienia i warunków pracy,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.

                 

          Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Oddział Dzienny Chemioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Oddział Dzienny Chemioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

PIELĘGNIARKA_PIELĘGNIARZ

 Oddział Dzienny Chemioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii

 

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ


Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • ukończone kursy specjalistyczne.

 

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • system pracy dwuzmianowy od poniedziałku do piątku w  godzinach 07:00 – 14:35 i 10:25 – 18:00,
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i  najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Samodzielna Pracownika Endoskopii Gastroenterologicznej

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • kurs specjalistyczny endoskopia dla Pielęgniarek

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i  najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Zakład Radiologii

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Zakład Radiologii

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

PIELĘGNIARKA_PIELĘGNIARA - Zakład Radiologii


ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij   APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i  najnowocześniejszych szpitali w Polsce.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Pracownia Aferezy

Pielęgniarka_Pielęgniarz

Miejsce pracy: Pracownika Aferesy

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij APLIKUJ

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w  interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • budowanie efektywnych relacji z pacjentem i  jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35,
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport)
 5. karty rabatowe LOTOS
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i  najnowocześniejszych szpitali w Polsce.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Pielęgniarka_Pielęgniarz Epidemiologiczna_ny

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij  APLIKUJ


Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 746).

Zakres obowiązków:

 • współuczestniczenie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,
 • nadzór i  monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych szpitala,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów, zasad postępowania procedur dotyczących systemu kontroli zakażeń,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją programu kontroli zakażeń szpitalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad systemem izolacji pacjentów,
 • edukacja personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie pielęgniarstwa,
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie w szpitalu,
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pielęgniarka_Pielęgniarz - Poradnia Alergologiczna

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: Gdańsk - Poradnia Alergologiczna

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij   APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • ukończone kursy specjalistyczne oraz szkolenia specjalizacyjne.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

PIELĘGNIARKA_PIELĘGNIARZ - Poradnia Otolaryngologiczna

ROZMOWY REKRUTACYJNE Z KANDYDATAMI PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO, MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

Miejsce pracy: Gdańsk - Poradnia Otolaryngologiczna

Termin zgłoszenia do: 31.12.2024

ROZMOWY REKRUTACYJNE PROWADZONE SĄ NA BIEŻĄCO - MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA OD ZARAZ

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji- kliknij   APLIKUJ

 

Osoby aplikujące, muszą spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023 poz. 1515).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • budowanie efektywnych relacji z  pacjentem i jego rodziną, umiejętność dostosowywania stylu komunikacji do pacjenta.

 

Mile widziane:

 • ukończone kursy specjalistyczne,
 • doświadczenie w pracy na oddziale o profilu zabiegowym.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (informacyjnie podaje się, że w toku odrębnej procedury możliwość zatrudnienia w ramach tzw. kontraktu),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracy w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce.
 • w ramach umowy o pracę benefity pracownicze takie jak:
 1. dodatek za wysługę lat,
 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”,
 3. kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 4. możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit (w tym karty MultiSport),
 5. karty rabatowe LOTOS,
 6. dofinansowanie szkoleń kierunkowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji pielęgniarskich.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.