Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Państwa danych osobowych znajdują się w "Polityce prywatności", a także w zakładce "Bezpieczeństwo informacji". W zakładce "Uświadamianie" znajdą Państwo szkolenie na ten temat w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne założone w 1945 roku przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Stabilny i nowoczesny Szpital, stawiający na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń; inwestujący w kapitał ludzki: szkolenia, subsydiowane podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem; gwarantujący stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego. Konkurencyjny w stosunku do innych szpitali z otoczenia. Wynagrodzenia łączymy z elementem premii pro efektywnościowych i  bonusów rocznych powiązanych z zyskiem. W ofercie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego znajduje się pełen zakres usług medycznych: zaawansowana diagnostyka, różnorodne zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, a także opieka paliatywna. Posiadamy większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych. Oprócz działalności typowo leczniczej, prowadzimy badania kliniczne, programy edukacyjne, kładąc nacisk m.in. na profilaktykę zachorowań. Działamy zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz potwierdzonymi kompetencjami przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce, który ma najwięcej akredytacji do transplantacji. Budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) razem z Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN), stanowią jeden z najnowocześniejszych kompleksów medycznych nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.

Pracownicy UCK to jeden z  najważniejszych zasobów naszego Szpitala. Rozwój  kompetencji, umiejętności, poszerzania wiedzy i potencjału zawodowego to nasz priorytet. Jesteśmy zespołem, w skład którego wchodzą wysoce wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zarówno z zakresu medycyny, jak i szeroko pojętej administracji - zespołem realizującym wspólne cele. Praca w UCK pozwala na samorealizację i samodoskonalenie. Współpracujemy z licznymi ośrodkami i  organizacjami w kraju i za granicą. Podejmujemy inicjatywy, które pozwalają naszemu personelowi korzystać ze zniżek w dostępie do klubów fitness, szkoleń, wypłacamy tzw. "wczasy pod gruszą", prowadzimy kasę zapomogowo-pożyczkową.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi:

  • praktyk studenckich/zawodowych
  • staży/specjalizacji
  • wolontariatów

W związku z szerokim zakresem działalności Uniwersyteckie Centrum Kliniczne otwarte jest na współpracę z personelem medycznym, pracownikami administracyjnymi, specjalistami różnych dziedzin, jak i osobami na początku swojej kariery zawodowej. Oferujemy nie tylko stabilną i  pełną wyzwań pracę, ale także możliwość rozwoju zawodowego pod okiem najlepszych, doświadczonych specjalistów, udział w szkoleniach wewnętrznych i  zewnętrznych.
Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, dlatego oferujemy możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy do Twoich oczekiwań, biorąc również pod uwagę ograniczenia wynikające z orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu, spełniasz wymagania określone w ogłoszeniu lub chcesz podjąć z nami współpracę, wciśnij przycisk aplikuj, który znajduje się w każdym ogłoszeniu!
Naszą misją jest: „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i  służyć nauce”.

Zainteresowanych prosimy o  zapoznanie się z informacjami w  poszczególnych zakładkach.


Etapy rekrutacji