Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest wiodącym w kraju, wysoko specjalistycznym ośrodkiem transplantacyjnym, w którym od 15 lat przeszczepia się serca, nerki, szpik i rogówki. W 2018 roku w naszym szpitalu rozpoczęto również programy przeszczepień płuc oraz wątroby.


Do 31.10.2022 roku w UCK przeszczepiono: 113 serc, 2053 szpików, 699 rogówek, 2361 nerek, 87 płuc oraz 144 wątroby.