Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest wiodącym w kraju, wysoko specjalistycznym ośrodkiem transplantacyjnym, w którym od 15 lat przeszczepia się serca, nerki, szpik i rogówki. W 2018 roku w naszym szpitalu rozpoczęto również programy przeszczepień płuc oraz wątroby.


Do 2020 roku w UCK przeszczepiono: 87 serc, 1227 szpików, 923 rogówki, 1475 nerek, 32 płuca oraz 67 wątrób.