Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest największą uczelnią medyczną w Polsce Północnej i jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce. Uczelnia jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem wysokiej jakości są bardzo dobre lokaty rankingowe GUMed w kluczowych kategoriach, takich jak potencjał i efektywność naukowa, mierzonych liczbą uznanych międzynarodowych publikacji i cytowań, jak również efektywnością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.
Misją GUMed, obok kształcenia we wszystkich zawodach medycznych, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i rozwojowych oraz świadczenie najwyższej jakości usług diagnostyczno-leczniczych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim największego na Pomorzu szpitala klinicznego – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK). Ponadto Uczelnia aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadząc kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych.