Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY

Poradnia Medycyny Pracy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego od wielu lat zabezpiecza wykonanie świadczeń medycyny pracy w oparciu o aktualne przepisy.

Zgodnie z Ustawą o służbie Medycyny Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.

Przeprowadzane badania profilaktyczne z uwzględnieniem indywidualnych wymagań pracodawcy. Niezbędna diagnostyka realizowana jest w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które pod względem ilości i zakresu wykonywanych badań oraz posiadanego wyposażenia i stosowanych technologii są znaczącym ośrodkiem diagnostyki laboratoryjnej w kraju.

Zapewniamy możliwość konsultacji specjalistycznych ze wszystkich dziedzin medycyny niezbędnych do dokładnej oceny stanu zdrowia osób zatrudnionych u Państwa.

Badania i konsultacje wykonywane są w jednym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, by czas wykonania badań był jak najkrótszy i dostosowany do Państwa oczekiwań.

Wszelkich informacji związanych z nawiązaniem współpracy udzielimy Państwu mailowo mszwed@uck.gda.pl.

Z wielką przyjemnością powitamy Państwa w gronie naszych Kontrahentów.

Zakres badań

  • Badania wstępne dla: nowych pracowników przed podjęciem pracy, pracowników po zmianie stanowiska pracy, pracowników u których na stanowiskach pracy występują nowe narażenia.
  • Badania okresowe dla: osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności aktualnego zaświadczenia.
  • Badania kontrolne dla: pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni - pracownik jest zobowiązany poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.


  • Badania psychotechniczne dla kierowców i operatorów maszyn.
  • Badania dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
  • Przegląd stanowisk pracy.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Medycyny Pracy

Rejestracja:
58 347 10 04

Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk