Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to miejsce, w którym pielęgnujemy zdrowie.

Rejestracja na świadczenia ambulatoryjne odbywa się na cztery sposoby: telefonicznie, mailowo, osobiście lub poprzez system internetowy.    

W przypadku rejestracji mailowej prosimy o przesłanie w treści wiadomości następujących danych:
- pierwsza wizyta: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kod skierowania
- kolejne wizyty: imię, nazwisko, PESEL

 • Rejestracja telefoniczna: tel. 58 727 05 05 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 18.00). Koszt połączenia według stawki operatora osoby dzwoniącej.

Kolejkę do call center można sprawdzić TUTAJ.

 • Rejestracja mailowa (czas odpowiedzi otrzymają Państwo w mailu zwrotnym):
  - rejestracja@uck.gda.pl - tutaj zarejestrować się można do poradni specjalistycznych
  - badaniaobrazowe@uck.gda.pl - pod tym adresem zarejestrują się Państwo na badania radiologiczne

 • Rejestracja do Poradni Chorób Piersi: tel. 58 727 05 00 oraz mailowo: rejestracja.piersi@uck.gda.pl


 • Rejestracja osobista (rejestracje osobiste w budynkach CMN i CMI, a także do poradni pediatrycznych działają od godz. 7.00 do godz. 18:00)- szczegółowe informacje na temat poradni znajdziesz TUTAJ

 • Rejestracja internetowa do Podstawowej Opieki Zdrowotnej        

 

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Szczególne uprawnienia do rejestracji poza kolejnością - TUTAJ.