Rejestracja do poradni

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to miejsce, w którym pielęgnujemy zdrowie.

Rejestracja do poradni odbywa się na cztery sposoby: telefonicznie, mailowo, osobiście lub poprzez system internetowy.      

 • Rejestracja telefoniczna: tel. 58 727 05 05 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00). Koszt połączenia według stawki operatora osoby dzwoniącej.

Kolejkę do call center można sprawdzić TUTAJ.


 • Rejestracja osobista - szczegółowe informacje na temat poradni znajdziesz TUTAJ

 • Rejestracja internetowa do Podstawowej Opieki Zdrowotnej        


Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Szczególne uprawnienia do rejestracji poza kolejnością - TUTAJ.