Rodzice/opiekunowie mogą przebywać wraz z dzieckiem na oddziale - za ich pobyt szpital nie pobiera opłaty.

Uwaga! Istnieją jednak sytuacje, w których ordynator kliniki może wstrzymać możliwość przybywania wraz z dzieckiem na oddziale (m.in. w przypadku zagrożenia epidemiologicznego).

Niezbędne dokumenty:

 • skierowanie od lekarza,
 • dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL, np. dowód osobisty, paszport, akt urodzenia,
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymację szkolną lub tymczasowy dowód osobisty,
 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualne wyniki badań (jeśli posiada),
 • jeżeli opiekunem nie jest rodzic - dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad nieletnim.
Rzeczy przydatne podczas pobytu dziecka w szpitalu:

 • przybory toaletowe,
 • bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok, dres, skarpetki i kapcie,
 • kubek, miseczkę i sztućce,
 • szkolne książki i zeszyty, przybory do pisania i rysowania (na terenie szpitala funkcjonuje szkoła),
 • ulubione zabawki i inne ważne rzeczy dla dziecka i rodzica.


Pozostawienie dziecku jakichkolwiek produktów spożywczych należy zawsze uzgodnić i zgłosić pielęgniarce dyżurnej.   

Pacjencie, nie zabieraj ze sobą przedmiotów wartościowych, gdyż szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.

Na terenie naszej szpital funkcjonuje plac zabaw dla dzieci w wieku 3-13 lat.


Rodzic/opiekun dziecka ma prawo:

 • wiedzieć – rodzic ma prawo do wyczerpujących informacji na jego temat sposobu leczenia dziecka (ma także pełne prawo do wglądu w dokumentację leczenia, którą może powielić i zabrać ze sobą - choć jest to usługa płatna):

                - na co choruje dziecko
                - w jaki sposób będzie leczone
                - jakie są możliwe skutki uboczne terapii oraz ewentualne konsekwencje odstąpienia od niej
               - jak wygląda każde podejmowane badanie oraz zabieg
                - jak długo orientacyjnie może potrwać cały proces leczenia

 • wyrazić lub nie zgodę na pobyt
 • wyrazić lub nie zgodę na każde postępowanie medyczne
 • być obecny przy udzielaniu świadczeń medycznych - chyba że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego bądź obecność dodatkowych osób zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka
 • wypisać dziecko - zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice nie wyrażają zgody na kontynuację leczenia i chcą wypisać dziecko do domu, a lekarz ma pewność, że leczenie w dotychczasowej formie jest konieczne. Wówczas lekarze mają prawo wystąpić do sądu opiekuńczego, który podejmuje decyzję, co do zakończenia lub kontynuacji leczenia. Decyzja tego sądu jest wiążąca. W sytuacji, kiedy stan dziecka się pogarsza i rodzic chce je przenieść do innej placówki, oprócz wydawanej „Karty Informacyjnej dla pacjenta” może zażądać wydania oryginału dokumentacji medycznej. Może także wypożyczyć historię choroby dziecka – za stosownym pokwitowaniem