Programy zdrowotne


Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne - konsultacje

W związku z realizacją przez UCK „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028” pn. „ Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i  pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: "Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i  objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach” podajemy poniżej numery kontaktowe, pod którymi można uzyskać całodobowo konsultacje dotyczącą wyżej wymienionego programu:

  • (58) 584 43 36
  • (58) 584 61 41 


Z konsultacji mogą skorzystać podmioty lecznicze, w tym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.