Liczba znalezionych lekarzy: 751

 1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 2. dr hab. n. med. Krystian Adrych

  ORDYNATOR

  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 3. prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  Kliniczny Oddział Ratunkowy

 4. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

  KIEROWNIK

  Bank Tkanek i Komórek

 5. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  ORDYNATOR

  Klinika Psychiatrii Dorosłych

 6. prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

  ORDYNATOR

  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 7. dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  ORDYNATOR

  Klinika Neonatologii

 8. dr hab. n. med. Barbara Teresa Drogoszewska

  ORDYNATOR

  Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 9. dr hab. n. med. Maria Dudziak

  KIEROWNIK ZAKŁADU

  Zakład Diagnostyki Chorób Serca

 10. dr n. med. Leopold Glasner

  ORDYNATOR

  Klinika Okulistyki