Liczba znalezionych lekarzy: 785

 1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

  LEKARZ KIERUJĄCY

  Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 2. dr hab. n. med. Krystian Adrych

  ORDYNATOR

  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 3. mgr Sylwia Barsow

  KOORDYNATOR

  Samodzielny Zespół Psychologów

 4. prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  Kliniczny Oddział Ratunkowy

 5. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

  KIEROWNIK

  Bank Tkanek i Komórek

 6. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  ORDYNATOR

  Klinika Psychiatrii Dorosłych

 7. prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

  ORDYNATOR

  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 8. dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  ORDYNATOR

  Klinika Neonatologii

 9. dr hab. n. med. Barbara Teresa Drogoszewska

  ORDYNATOR

  Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 10. prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

  KIEROWNIK ZAKŁADU

  Zakład Diagnostyki Chorób Serca