Liczba znalezionych lekarzy: 838

 1. dr hab. n. med. Krystian Adrych

  ORDYNATOR

  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 2. dr n. med. Sylwia Barsow

  KOORDYNATOR

  Samodzielny Zespół Psychologów

 3. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

  KIEROWNIK

  Bank Tkanek i Komórek

 4. prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  ORDYNATOR

  Klinika Psychiatrii Dorosłych

 5. prof. dr hab. Piotr Czauderna

  ORDYNATOR

  Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

 6. prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

  ORDYNATOR

  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 7. dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  Klinika Neonatologii

 8. dr hab. n. med. Barbara Teresa Drogoszewska

  ORDYNATOR

  Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 9. prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

  KIEROWNIK ZAKŁADU

  Zakład Diagnostyki Chorób Serca

 10. prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

  ORDYNATOR

  Klinika Onkologii i Radioterapii