Liczba znalezionych lekarzy: 806

 1. dr hab. n. med. Krystian Adrych

  ORDYNATOR

  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 2. dr n. med. Sylwia Barsow

  KOORDYNATOR

  Samodzielny Zespół Psychologów

 3. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

  KIEROWNIK

  Bank Tkanek i Komórek

 4. prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  ORDYNATOR

  Klinika Psychiatrii Dorosłych

 5. prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

  ORDYNATOR

  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 6. dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  Klinika Neonatologii

 7. dr hab. n. med. Barbara Teresa Drogoszewska

  ORDYNATOR

  Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 8. prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

  KIEROWNIK ZAKŁADU

  Zakład Diagnostyki Chorób Serca

 9. dr n. med. Leopold Glasner

  ORDYNATOR

  Klinika Okulistyki

 10. prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

  LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  I Klinika Kardiologii