Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, pierwotnych niedoborów odporności oraz schorzeń tkanki łącznej oraz układowych zapaleń naczyń. Ponadto Klinika uczestniczy w organizacji Centrum Geriatrii, które poprawi i ulepszy opiekę nad starszymi osobami.

Opiekę znajdą tu również chorzy z ciężkimi powikłaniami narządowymi w przebiegu chorób wewnętrznych, a także pacjenci z bardzo rzadkimi chorobami reumatycznymi takimi jak: choroba Stilla, nawracające zapalenie chrząstek, choroba Ormonda, choroba Behceta, choroba Takayasu oraz pierwotnym i wtórnym zespołem anty-fosfolipidowym. Ponadto zajmujemy się diagnostyką objawów reumatycznych w chorobach wewnętrznych i geriatrii.

Prowadzimy diagnostykę niedoborów odporności i innych zaburzeń immunologicznych oraz leczenie substytucyjne niedoborów immunoglobulin.

Przyjmujemy chorych z Klinicznego Oddziału Ratunkowego świadczącego całodobowy dyżur dla społeczności aglomeracji trójmiejskiej.

Ambulatoryjną opiekę długoterminową nad pacjentami po hospitalizacji sprawuje Poradnia Reumatologii oraz Poradnia Immunologii Klinicznej, które wchodzą w skład Jednostki.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Michał Chmielewski

 • Z-ca Ordynatora ds. klinicznych i ds. ekonomizacji

  dr n. med. Marcin Ziętkiewicz

 • Z-ca Ordynatora ds. chorób wewnętrznych

  lek. Karol Wierzba

 • Z-ca Ordynatora ds. geriatrii

  dr n. med Hanna Kujawska-Danecka

 • Z-ca Ordynatora ds. reumatologii

  dr n. med. Anna Masiak

 • dr n. med. Zenobia Czuszyńska

 • dr n. med. Adam Hajduk

 • lek. Monika Gosz

 • lek. Kinga Grochowalska

 • dr n. med. Marta Jaskólska

 • dr n. med. Szymon Nowakowski

 • dr n. med. Żaneta Smoleńska

 • dr n. med. Hanna Suchanek

 • lek. Marta Szymańska

 • lek. Anna Wojteczek

 • REZYDENCI

 • lek. Zuzanna Baczkowska-Waliszewska

 • lek. Kamila Bemben-Pereira

 • lek. Aleksandra Błaż

 • lek. Yana Bondar

 • lek. Konrad Bruski

 • lek. Natalia Dułak

 • lek. Alicja Giemza

 • lek. Zuzanna Gogulska

 • lek. Ewa Kolonko

 • lek. Iga Kościńska-Shukla

 • lek. Amanda Lass

 • lek. Karolina Moskwińska

 • lek. Marta Ociepka-Mazurek

 • lek. Aleksandra Perzyna

 • lek. Anastasija Petrenko

 • lek. Paulina Pikus

 • lek. Magdalena Rytlewska

 • lek. Magdalena Wróbel

 • lek. Katarzyna Zacharczuk-Felczykowska

Usługi medyczne

Jednostka zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, pierwotnych niedoborów odporności oraz schorzeń tkanki łącznej ze szczególnym uwzględnieniem:

 • tocznia rumieniowatego układowego
 • twardziny układowej
 • zespołu  Sjögrena
 • zapalenia  wielomięśniowego i skórnomięśniowego
 • reumatoidalnego zapalenia stawów

oraz zapaleń naczyń w tym:

 • ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (Ziarniniakowatością  Wegenera)
 • eozynofilową ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (Zespołem  Churga – Strauss)
 • i innymi zapaleniami naczyń.

 

Wykonujemy:

 • ultrasonografię
 • kpilaroskopię


Pacjenci Kliniki mogą brać udział w programach lekowych:

 • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
 • leczenie inhibitorami TNF Alfa świadczeniobiorcy z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
 • leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

Programy edukacyjne

 • Doświadczenie diagnostyczno-lecznicze zespołu Kliniki w zakresie szeroko pojętych chorób wewnętrznych, chorób tkanki łącznej, pierwotnych niedoborów odporności i geriatrii jest wykorzystywane w edukacji studentów Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w ramach szkolenia podyplomowego (Klinika posiada akredytację w następujących specjalizacjach: choroby wewnętrzne, geriatria, reumatologia i immunologia kliniczna). 
 • Geriatria – kurs szkoleniowy objęty programem specjalizacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lekarzy modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych.
 • Programy edukacyjne dla Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowane w ramach Koła Naukowego Reumatologii GUMed.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:
Tel. 58 584 46 70
E-mail: tkankalaczna@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Mariana Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
bud. CMN, 1 piętro