II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca zajmuje się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju zaburzeń rytmu serca, będących zarówno samoistnym problemem klinicznym, jak również powikłaniami innych chorób kardiologicznych (między innymi niedokrwienia serca, zapalenia mięśnia sercowego, niewydolności serca, wad zastawek serca, kardiomiopatii, kanałopatii). W ramach diagnostyki wykorzystujemy nowoczesne metody między innymi echokardiografię opartą o zaawansowaną technikę śledzenia markerów akustycznych oraz obrazowanie trójwymiarowe. Klinika zajmuje się również leczeniem arytmii uwarunkowanych genetycznie (zespół Brugadów, zespół długiego i krótkiego QT, zespół Andersena-Tawila i inne) będących czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej. Kolejnym ważnym polem działania to chorzy ze „złośliwym” prolapsem mitralnym, kardiomiopatią przerostową, kardiomiopatią z niescalenia lewej komory serca.

W leczeniu stosujemy nowoczesne metody farmakologiczne oraz szeroki zakres terapii inwazyjnych, takich jak: ablacje podłoża arytmii, implantacje stymulatorów oraz kardiowerterów- defibrylatorów serca, w tym z funkcją resynchronizacji, specjalizujemy się w implantacji ICD podskórnych. Klinika jest wiodącym ośrodkiem na Pomorzu w zakresie inwazyjnego leczenia powikłań elektroterapii (uszkodzenia i zakażenia elektrod urządzeń wszczepialnych). W klinice również wdrożono stosowanie kamizelki defibrylującej przejściowo zagrożonym nagłym zgonem sercowym pacjentom, co stanowi pierwsze tego typu działanie w północnej Polsce. W ramach poradni działających przy klinice, dokonujemy kwalifikacji chorych do wskazanych sposobów terapii, jak również monitorujemy po zastosowaniu leczenia.

Personel kliniki to zespól wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i techników, stale kształcących się i podnoszących swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Personel kliniki stale bierze udział w badaniach klinicznych. Lekarze kliniki są autorami i współautorami licznych publikacji. Klinika prowadzi szkolenia specjalizacyjne w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych dla kadry młodych lekarzy.

W strukturę Kliniki wchodzą:

 • Oddział Kardiologii i Elektroterapii Serca
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Holterowska i Prób Wysiłkowych
 • Pracownia Odczynowości Autonomicznej i Omdleń Wazowagalnych
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
 • Poradnia Kardioonkologiczna

Nasz personel

 • LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr piel. Lilianna Pieńkowska-Kamińska

 • Z-ca Lek. Kier. Oddziałem

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

 • Z-ca Lek. Kier. Oddziałem ds. Ekonomizacji, Koordynator Pracowni Echokardiografii

  prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

 • Koordynator Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca

  dr hab. n. med. Maciej Kempa

 • dr n. med. Szymon Budrejko

 • lek. Monika Chmielecka

 • dr n. med. Anna Faran

 • dr n. med. Monika Figura-Chmielewska

 • prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska- Kugacka

 • dr n. med. Anna Kochańska

 • dr n. med. Tomasz Królak

 • dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka

 • dr n. med. Radosław Nowak

 • lek. Barbara Opielowska-Nowak

 • dr n. med. Anna Pazdyga

 • dr n. med. Małgorzata Szwoch

 • lek. Antoni Toruński

 • lek. Sebastian Tybura

 • lek. Dariusz Zacharek

 • dr n. med. Agnieszka Zieńciuk-Krajka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

Kontakt:
tel. (58) 584 47 60
e-mail: kardiologia2@uck.gda.pl

ul. Smoluchowskiego 17
Budynek CMN, III piętro