Bank Tkanek i Komórek

Bank Tkanek i Komórek UCK (BTiK) jest jednostką powołaną do działalności polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu oraz dystrybucji komórek i tkanek. W początkowym okresie funkcjonowanie BTiK było dedykowane jedynie transplantacjom komórek krwiotwórczych. Od czasu wejścia w życie w roku 2005 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Bank stanowi niezbędny warunek działalności wszystkich ośrodków transplantacyjnych UCK zajmujących się przeszczepianiem tkanek i komórek.

Działalnością Banku Tkanek i Komórek UCK kieruje dr hab. Maria Bieniaszewska.

W miarę poszerzania obszarów działalności transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego BTiK stał się istotnym ogniwem także w działaniach związanych z komórkami T-regulatorowymi, tkanką tłuszczową, trzustką oraz wyspami trzustkowymi. Jako jedyna struktura UCK akredytowana do dystrybucji tkanek i komórek, Bank współpracuje obecnie m.in. z Kliniką Pediatrii, Diabetologii i EndokrynologiiKliniką NeurochirurgiiKliniką Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i  TransplantacyjnejKliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz jednostkami zewnętrznymi – Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa i Laboratorium Cell-T. Kompetencje zespołu pracowników Banku pozwalają również na planowanie w najbliższej przyszłości rozszerzenia działalności o bankowanie rogówek i tkanki kostnej.

Inną, równie istotną częścią działania BTiK jest współpraca z  Ośrodkiem Dawców Szpiku UCK oraz Fundacją DKMS Polska. W ramach kooperacji, komórki krwiotwórcze, pobierane w UCK od dawców niespokrewnionych, są dystrybuowane przez Bank do ośrodków przeszczepiających i trafiają do potrzebujących biorców poddawanych transplantacji na całym świecie. Stwarza to możliwość kontaktu i zaprezentowania rozwoju UCK licznym gościom pełniącym rolę kurierów – z bliższych i dalszych zakątków, nie tylko Europy.

Praca Banku związana jest również z odbiorem i przywozem materiału komórkowego dla pacjentów poddawanych przeszczepieniu w Klinice Hematologii i  Transplantologii UCK. Choć coraz większy odsetek odpowiednich dawców znajdowany jest w polskich rejestrach, to zdarza się, że jedynym zgodnym w zakresie antygenów układu HLA jest dawca mieszkający w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Izraelu lub w Niemczech.

Nasz personel

 • kierownik

  dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

 • główny specjalista ds. jakości

  mgr Patrycja Skowrońska

 • asystent

  mgr Dorota Pawlak

 • asystent

  mgr Agnieszka Kucharska

 • asystent

  mgr Natalia Plewka

 • asystent

  mgr Katarzyna Ogiejko

 • asystent

  mgr Szymon Sztuba

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Bank Tkanek i Komórek

budynek CMN
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk