Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

W Klinice Gastroenterologii i Hepatologii wykonywane są badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne oraz endoskopowe w zakresie chorób układu pokarmowego.

Klinika leczy pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego. Zapewniamy pełen zakres świadczeń medycznych w dziedzinie gastroenterologii, ze szczególnym uwzględnieniem pankreatologii, hepatologii oraz chorób zapalnych jelita grubego.

Posiadamy własną Pracownię Endoskopową z nowoczesną aparaturą zabiegowo-diagnostyczną oraz Poradnię Gastroenterologiczną obejmującą swoją działalnością medyczną pacjentów z całego województwa pomorskiego.

Nasz personel

 • ordynator

  dr hab. n. med. Krystian Adrych

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Wioletta Mieloszyk

 • z- ca ordynatora

  dr n. med. Andrzej Jasiński

 • dr n. med. Michał Dubowik

 • dr n. med. Marek Guzek

 • dr n. med. Anna Jabłońska

 • dr n. med. Maria Janiak

 • dr n. med. Iwona Marek

 • dr n. med. Stanisław Mittlener

 • dr n. med. Łukasz Rojek

 • lek. Magdalena Siepsiak-Połom

 • dr n. med. Joanna Stankiewicz-Wróblewska

 • lek. Magdalena Stojek

Usługi medyczne

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii dysponuje 22 łóżkami szpitalnymi, nowoczesną aparaturą zabiegowo-diagnostyczną.

Klinika posiada własną, nowoczesną Pracownię Endoskopową oraz Poradnię Gastroenterologiczną, w których wykonywane są w  szerokim zakresie świadczenia, w tym między innymi:

1.     Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego - diagnostyczna i terapeutyczna:

 • endoskopowe usuwanie polipów przewodu pokarmowego, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, zaopatrywanie zmian naczyniowych i popromiennych, rozszerzanie przełyku , rozszerzanie zwężeń pozapalnych jelit, opaskowanie żylaków przełyku i obliteracja żylaków żołądka
 • zakładanie protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie stoimii odżywczych do żołądka (PEG)
 • endosonografia (EUS) diagnostyczna, biopsje cienkoigłowe
 • drenaże wewnątrzbrzusznych zbiorników płynowych
 • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), endoskopowe leczenie zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz kamicy dróg żółciowych i trzustkowych

2.      Monitorowanie 24- godzinne impedancji przełykowej wraz z pH-metrią w ramach działalności AOS

3.      Transplantacja flory jelitowej

4.      Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita grubego w ramach programów klinicznych oraz badań klinicznych

5.      Udział w ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego

6.      Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelita grubego w ramach programów lekowych NFZ oraz badań klinicznych

7.      Porady konsultacyjne (AOS)

Zapisy do Kliniki:

Klinika świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rejestracja na przyjęcia planowe do Kliniki następuje po uzgodnieniu z lekarzem Ordynatorem w  czwartki w godz. 9.00-13.00 w Sekretariacie Kliniki.

Zapisy prowadzone są wyłącznie na podstawie skierowań do szpitala.

Programy edukacyjne

 • kształcenie podyplomowe lekarzy w  zakresie gastroenterologii w ramach staży specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych, kardiologii, pulmonologii, chorób zakaźnych, onkologii klinicznej i innych

 • kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii

 • egzaminy ogólnopolskie z „umiejętności endoskopowych”

 • zajęcia dydaktyczne ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • organizacja ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych (Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologicznego) oraz z GO PTG E dla gastroenterologów województwa pomorskiego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Kontakt:
KONTAKT AWARYJNY w SPRAWACH PILNYCH

- 3658 do pielęgniarek
- 6233 lekarz dyżurny

Tel. 58 349 36 40 sekretariat kliniki
Fax 58 349 36 50
E-mail: gastroenterologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
I piętro