Samodzielny Zespół Psychologów

Samodzielny Zespół Psychologów to organizacyjnie i ideologicznie spójna, niezależna grupa specjalistów z dziedziny psychologii klinicznej i psychoterapii.

Misją naszego Zespołu jest świadczenie profesjonalnej, bezpłatnej, szeroko rozumianej pomocy psychologicznej Pacjentom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Uwzględniając przesłanie UCK, „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce”, odnosimy naszą praktykę z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz dzieci i młodzieży do następujących obszarów:

 • chorób psychosomatycznych,
 • psychoonkologii,
 • chorób psychicznych oraz zaburzeń nerwicowych,
 • psychotraumatologii,
 • neuropsychologii i rehabilitacji.


Ideą działań naszego Zespołu jest osiągnięcie przez Pacjentów optymalnego poziomu psychologicznego funkcjonowania oraz podwyższanie ich jakości życia. Prowadzimy specjalistyczną pomoc w zakresie psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej oraz diagnostyki psychologicznej. W  ramach kompleksowej opieki i pomocy naszym Pacjentom współpracujemy z  lekarzami psychiatrami oraz specjalistami pozostałych dziedzin medycznych  UCK. Skład zespołu to przede wszystkim doświadczeni specjaliści psychologii klinicznej, z zakresu zaburzeń psychicznych dorosłych, dzieci i młodzieży, neuropsychologii, psychosomatyki, (w tym psychotraumatologii, psychoonkologii) oraz psychoterapeuci z różnych modalności terapeutycznych (poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego, systemowego, humanistycznego).

W swojej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej kierujemy się dobrem Pacjenta i fundamentalnymi zasadami etyczno-moralnymi, pracujemy w  oparciu o kodeks etyczno-zawodowy PTP, dbamy o przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej. Ponadto swoją pracę poddajemy regularnej superwizji, podnosimy swoje kwalifikacje i kompetencje, uczestnicząc w  szkoleniach, warsztatach, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych konferencjach.

Samodzielny Zespół Psychologów prowadzi również działalność kliniczną, naukową i szkoleniową, zwłaszcza w obszarze psychologii zdrowia, zajmując się tworzeniem i  zastosowaniem wiedzy psychologicznej we wszystkich aspektach zdrowia.

Pomoc psychologiczna dostępna jest we wszystkich Klinikach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem lekarza prowadzącego.


Nasz personel

 • Koordynator

  dr n. med. Sylwia Barsow

Usługi medyczne

Oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną, krótko i długoterminową (m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, hipochondrycznych, psychosomatycznych, osobowości, fobii, schizofrenii, PTSD),
 •  psychoterapię grupową (chronoterapię, arteterapię, relaksację, trening komunikacji, trening funkcji poznawczych, trening radzenia sobie ze stresem)
 • konsultacje psychologiczne, interwencję kryzysową, poradnictwo/wsparcie dla osób cierpiących z powodu przeżywanego kryzysu/trudności, doświadczających przedłużającego się żalu po stracie (żałoba), mających trudności w życiu codziennym, trudności w wyrażaniu emocji (np. lęku, złości), zmagających się ze stresem oraz napięciem itp.,
 • diagnozę psychologiczną (badanie osobowości, inteligencji, neuropsychologiczne),
 • psychoedukację dla Pacjentów oraz ich rodzin.

Programy edukacyjne

W ramach współpracy ze środowiskiem akademickim przyjmujemy na praktyki studentów wyższych uczelni, prowadzimy staże specjalizacyjne dla psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Samodzielny Zespół Psychologów

Kontakt:
Sylwia Barsow - koordynator
tel. 58 349 17 93