Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Jedyna polska klinika dla osób dorosłych na liście referencyjnej European Reference Network for Rare Kidney Diseases.

  Nasz personel

  • ORDYNATOR

   prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

  • pielęgniarka oddziałowa

   mgr Beata Białobrzeska

  • prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek

  • prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki

  • dr hab. n. med. Barbara Bułło-Piontecka

  • dr hab. n. med. Bogdan Biedunkiewicz

  • dr hab. n. med. Andrzej Chamienia

  • dr hab. n. med. Michał Chmielewski

  • dr hab. n. med. Ewa Król

  • dr hab. n. med. Sławomir Lizakowski

  • dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz

  • dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

  • dr n. med. Beata Bzoma

  • dr n. med. Anna Drobińska

  • dr n. med. Justyna Gołębiewska

  • dr n. med. Zbigniew Heleniak

  • dr n. med. Piotr Jagodziński

  • dr n. med. Magdalena Jankowska

  • dr n. med. Joanna Konopa

  • dr n. med. Agnieszka Tarasewicz

  • dr n. med. Łukasz Zdrojewski

  • lek. Joanna Gałgowska

  • lek. Karolina Komorowska-Jagielska

  • lek. Grzegorz Korejwo

  • lek. Anna Litwic

  • lek. Hanna Storoniak

  Usługi medyczne

  Klinika udziela świadczeń z zakresu:

  • leczenia chorób ogólnointernistycznych
  • inwazyjnej (biopsja nerki własnej i  przeszczepionej) i nieinwazyjnej diagnostyki chorób nerek
  • leczenia pierwotnych i wtórnych chorób nerek
  • leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
  • leczenia nerkozastępczego (hemodializa i dializa otrzewnowa)
  • przeszczepiania nerek (zgłaszanie na listę oczekujących, przygotowanie do zabiegu transplantacji i prowadzenie długoterminowe, prowadzenie Regionalnego Ośrodka Kwalifikacji, transplantacje wyprzedzające, re-transplantacje wyprzedzające oraz od żywych dawców)
  • kwalifikacji do przeszczepienia wątroby
  • kwalifikacji i leczenia po transplantacji wysp trzustkowych
  • leczenia i monitorowania chorych z całej Polski ze stwardnieniem guzowatym
  • leczenia i monitorowania chorych z wielotorbielowatością nerek

  Programy edukacyjne

  • edukacja pacjentów z  przewlekłą chorobą nerek, leczonych dializami i po transplantacji nerki w  zakresie diety, stylu życia i farmakoterapii
  • program przeszczepień wyprzedzających
  • przeszczepienie wątroby i  wysp trzustkowych – zasady kwalifikacji
  • kwalifikacja dawców żywych
  • ciąża po przeszczepieniu nerki
  • stwardnienie guzowate -  jak żyć z chorobą?
  • prowadzenie kursów szkoleniowych objętych programem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla osób specjalizujących się w nefrologii i transplantologii klinicznej
  • doświadczenie diagnostyczno-lecznicze zespołu Kliniki w zakresie szeroko pojętych chorób wewnętrznych, nefrologii i  transplantologii klinicznej jest wykorzystywane w edukacji studentów Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w ramach szkolenia podyplomowego


  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk

  Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

  Kontakt:
  Tel. 58 349 25 05
  58 349 25 57
  Fax: 58 346 11 86
  nerka@gumed.edu.pl

  Lokalizacja:
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  budynek 7, parter