Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się diagnozowaniem medycznym oraz terapią chorób z bezpiecznym wykorzystaniem radioizotopów.

Zespół zakładu to wybitni specjaliści, którzy na swoim koncie mają szereg publikacji naukowych, a także nowatorskie w skali kraju wydarzenia medyczne, jak:  opracowanie metody oznaczania poziomu hormonów tarczycy we krwi, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w afazjologii, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w układowych chorobach tkanki łącznej.

Główne przedmioty zainteresowania i programy naukowe:

 • ocena przerzutowania niedrobnokomórkowego raka płuca do węzłów chłonnych klatki piersiowej w PET-TK z fluorodeoksyglukozą,
 • ocena frakcji wyrzutowej serca w badaniu MUGA,
 • lokalizowanie węzła chłonnego wartowniczego metodą SPECT-TK,
 • radioizotopowe badania ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności diagnostyka stanów otępiennych, bulimii, choroby Parkinsona i afazji oraz urazów czaszkowo-mózgowych,
 • radioizotopowe badania mózgu, serca i ślinianek w układowych chorobach tkanki łącznej,
 • badania radioizotopowe w onkologii pediatrycznej,
 • radioizotopowe leczenie nadczynności tarczycy,
 • radioizotopowe leczenie przerzutów nowotworowych do kośćca,
 • radioizotopowe leczenie chorób stawów - synowiorteza izotopowa.

Zakład posiada wysokospecjalistyczny sprzęt:

 • Skaner PET-TK Siemens Biograph40
 • gammakamera hybrydowa SPECT-TK Siemens Symbia Intevo 6
 • gammakamera SPECT Siemens Evo Excel
 • gammakamera jednogłowicowa Mediso Nucline TH/45

Nasz personel

 • kierownik zakładu

  prof. dr hab. n. med. Piotr Lass

 • Tomasz Bandurski

 • dr n. med. Bogna Brockhuis

 • dr n. med. Wojciech Cytawa

 • Dawid Jaskólski

 • Lidia Łepska

 • Krystyna Mizan-Gross

 • Małgorzata Radomyska - Łaska

 • dr n. med. Grzegorz Romanowicz

 • Jacek Teodorczyk

Usługi medyczne

Badania:

I. Pozytonowa Tomografia Emisyjna:

 • Badanie zmian rozrostowych z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)
 • Poszukiwanie zmian zapalnych z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)
 • Diagnostyka metaboliczna żywotności mięśnia sercowego z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)

II. Badania klasycznej medycyny nuklearnej:

 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
 • Scyntygrafia kości (3-fazowa, statyczna, SPECT)
 • Scyntygrafia perfuzyjna serca w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
 • Ocena przepływu mózgowego 99Tc-ECD, 99Tc-HMPAO
 • Scyntygrafia bramkowana serca – MUGA
 • Scyntygrafia ślinianek
 • Scyntygrafia zapaleń
 • Badanie refluksu żołądkowo-przełykowego
 • Limfoscyntygrafia
 • Ocena krwawienia z przewodu pokarmowego łącznie z oceną obecności uchyłka Meckela
 • Scyntygrafia wątroby i dróg żółciowych
 • Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby oraz śledziony
 • Diagnostyka naczyniaka wątroby
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek z oceną względnego GFR, ERPF
 • Scyntygrafia statyczna nerek (planarna i SPECT)
 • Diagnostyka nadciśnienia naczynionerkowego
 • Scyntygrafia tarczycy 99m-Tc, 131-I
 • Ocena jodochwytności 131-I
 • Ocena węzła wartowniczego
 • Scyntygrafia przytarczyc 99Tc-MIBI
 • Scyntygrafia rdzenia nadnerczy oraz tkanek podobnych 131I-MIBG
 • Diagnostyka scyntygraficzna guzów neuroendokrynnych
 • Ocena guzów posiadających receptora dla somatostatyny
 • Scyntygrafia guzów mózgu 99Tc-MIBI
 • Scyntygrafia guzów piersi 99Tc-MIBI
 • Scyntygrafia zmian nowotworowych 99Tc-MIBI

 

Terapia:

 • Kwalifikacja do terapii 131-I
 • Terapia łagodnych schorzeń tarczycy z użyciem 131-I
 • Terapia radioizotopowa przewlekłych stanów zapalnych w obrębie stawów 90-Y
 • Kwalifikacja do terapii bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych
 • Terapia bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych izotopami 89-Sr, 153-Sm

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Medycyny Nuklearnej (scyntygrafia)

Kontakt:
Rejestracja: 58 584 45 44
Sekretariat: 58 584 45 20
Fax. 58 584 45 30

ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
bud. D

pon. - pt. od 7:00 do 15:00
mail: medycynanuklearna@gumed.edu.pl

Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej (PET-TK)

Kontakt:
Rejestracja : 58 349 29 01
fax: 58 349 29 00
mail: pet@gumed.edu.pl

ul. Dębinki 7, Gdańsk
bud. nr 17

pon. - pt. od 7:00 do 14:00