Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Klinika wykonuje pełną gamę procedur diagnostycznych i operacyjnych z zakresu chirurgii dziecięcej, wykonywanych technikami małoinwazyjnymi oraz klasycznymi.

Profil specjalizacyjny Kliniki obejmuje między innymi:

 • chirurgię onkologiczną, a szczególnie skomplikowane resekcje łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby, jak i ich chemoembolizację (TACE) i termoablację przy pomocy prądu wysokiej częstotliwości (RFA). Klinika odpowiada za ogólnopolską koordynację leczenia guzów wątroby u dzieci w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych,
 • skomplikowane operacje z zakresu wideochirurgii dziecięcej, w tym: chirurgię przez jedno nacięcie (Single Port Surgery, SILS, SPS, LESS), torakoskopowe resekcje płatów płuc i zmian guzowatych ze śródpiersia, torakoskopowe zespolenie przełyku, laparoskopowe operacje torbieli dróg żółciowych, laparoskopowe rekonstrukcje wysokich wad odbytu, laparoskopowego leczenia wrodzonej niedrożności dwunastnicy, laparoskopowe usuwanie guzów jamy brzusznej w tym guzów nadnerczy i nerek, laparoskopowa fundoplikacja żołądka, laparoskopowa resekcja śledziony, laparoskopowe zabiegi urologiczne (całkowite i częściowe usunięcie nerki, leczenie wodonercza),
 • rekonstrukcje długoodcinkowej niedrożności przełyku, z jego odtworzeniem,
 • wydłużanie jelita cienkiego w przypadkach zespołu krótkiego jelita metodami seryjnej poprzecznej enteroplastyki (STEP) i Bianchi (LILT) – we współpracy z zespołem gastroenterologów dziecięcych w ramach programu żywienia pozajelitowego (w tym domowego) i rehabilitacji jelitowej,
 • przezodbytnicze operacje typu TEPT (w tym wspomagane laparoskopowo) w leczeniu choroby Hirschsprunga; operacje etapowe z zastosowaniem łaty z jelita grubego w  całkowitej bezzwojowości jelita grubego,
 • skomplikowane rekonstrukcje dróg moczowych z wytwarzaniem tzw. pęcherzy jelitowych, pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu i samocewnikowanie z użyciem „trzymających” wstawek z wyrostka robaczkowego,
 • endoskopowe leczenie kamicy układu moczowego z użyciem lasera holmowego metodą URS-L oraz innych wad układu moczowego, np. zastawki cewki tylnej oraz odpływów pęcherzowo-moczowodowych (STING), 
 • leczenie wrodzonych wad klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza),
 • chirurgię tarczycy.

 

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. Piotr Czauderna

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  Anna Kisielewska-Jessa

 • Z-ca Kierownika

  dr hab. Andrzej Gołębiewski

 • dr n. med. Stefan Anzelewicz

 • dr n. med. Dominika Lubacka

 • dr n. med. Marcin Łosin

 • dr n. med. Maciej Murawski

Usługi medyczne

Wady i choroby leczone w Klinice oraz wykonywane operacje:

1.       Wady wrodzone okresu noworodkowego:

 • wrodzona niedrożność przełyku,
 • wrodzona niedrożność dwunastnicy, jelita cienkiego lub grubego,
 • wrodzona niedrożność odbytu,
 • wytrzewienie wrodzone,
 • przepukliny przeponowe,
 • przepuklina pępowinowa,
 • odpływ żołądkowo-przełykowy,
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • choroba Hirschsprunga,
 • smółkowe zapalenie otrzewnej,
 • guzy krzyżowo-oponowe
 • rozedma płatowa, malformacja gruczolakowato-torbielowata (CCAM) i inne wady płuc,

2.       Inne choroby okresu noworodkowego i niemowlęcego:

 • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (pylorostenoza),
 • przepukliny pachwinowe,
 • wgłobienie,
 • skręt jądra,
 • złamania okołoporodowe czaszki i kończyn,
 • okołoporodowe urazy wątroby/śledziony,
 • perforacje przewodu pokarmowego,
 • skręt i martwicze zapalenie (NEC)

Powyższe procedury wykonywane są również technikami mało inwazyjnymi (laparoskopia i torakoskopia)

3.       Wady i  choroby układu moczowego i płciowego:

 • wady wrodzone: wodonercze, zdwojenie nerki, wielotorbielowatość nerek, nerka podkowiasta, nerka ektopiczna, moczowody olbrzymie, odpływ (refluks) pęcherzowo–moczowodowy, uchyłki pęcherza, zastawka cewki tylnej, spodziectwo, wynicowanie pęcherza, wierzchniactwo, stulejka,
 • kamica układu moczowego,
 • pęcherz neurogenny w następstwie przepukliny oponowo-rdzeniowej (operacje rekonstrukcyjne (augmentacja pęcherza) z  wytworzeniem wstawki do cewniowania pozwalającej na osiągnięcie trzymania moczu,
 •  wady różnicowania płci,
 •  wnętrostwo, żylaki powrózka nasiennego,
 • torbiele jajników, nowotwory jajników, wady wrodzone pochwy

Większość procedur wykonywana jest małoinwazyjnie metodą endoskopową lub laparoskopową.

4.            Chirurgia onkologiczna

 • chirurgiczne procedury diagnostyczne,
 • operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, pęcherza, wątroby, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo-ogonowej,
 • zakładanie centralnych dostępów żylnych typu Broviac, VascuPort,
 • pełnienie roli ośrodka koordynacyjnego leczenie nowotworów wątroby u dzieci i młodzieży
 • specjalizujemy się w skomplikowanych resekcjach wątroby u dzieci,
 • wykonujemy pełen zakres onkologicznej chirurgii małoinwazyjnej.

 5.            Torakochirurgia

 • zabiegi plastyczne we wrodzonych zniekształceniach ściany klatki piersiowej,
 • leczenie wad wrodzonych płuca, guzów śródpiersia i płuc,
 • leczenie ropniaków opłucnej, ropni płuc

Powyższe procedury wykonywane są również technikami małoinwazyjnymi (torakoskopowo).

 6.            Chirurgii przewodu pokarmowego

 • Leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego, choroby Hirschsprunga, uchyłków Meckela, choroby Leśniowskiego-Crohna, refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD),

 7.            Chirurgia małoinwazyjna /wideochirurgia/

 • diagnostyczne laparoskopie i torakoskopie,
 • zaopatrzenie wrodzonej niedrożność przełyku, dwunastnicy,
 • operacja wrodzonego przerostowego zwężenie odźwiernika,
 • usunięcie pęcherzyka żółciowego,
 • fundoplikacje w leczeniu  odpływu żołądkowo-przełykowego z lub bez wytworzenia gastrostomii,
 • operacje torbieli dróg żółciowych,
 • zaopatrzenie wrodzonych niedrożności odbytu (wady pośrednie i wysokie),
 • resekcja wyrostka robaczkowego, uchyłka Meckela,
 • usunięcie nadnercza, śledziony (całkowite i częściowe),
 • wycięcie nerki (całkowite i częściowe),
 • częściowe nefrektomie w przypadku zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego,
 • laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego w przypadkach wodonercza,
 • warikocelektomia – leczenie żylaków powrózka nasiennego,
 • leczenie wnętrostwa (jądra brzuszne) – w tym operacja dwuetapowa Fowler-Stephens,
 • wideochirurgia onkologiczna (usunięcie nerki, nadnercza, zmian w wątrobie, guzów klatki piersiowej i jamy brzusznej),
 • torakoskopia (diagnostyczna, ropniaki opłucnej, guzy śródpiersia, wady wrodzone płuca, torakoskopowe usunięcie płata płuca (lobektomia),
 • torakoskopowe i laparoskopowe zaopatrzenia przepuklin przeponowych i relaksacji przepony,
 • SPS (wideochirurgia jednoportowa): usunięcie pęcherzyka żółciowego, nadnercza, nerki, śledziony.

Współpraca

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • leczymy pacjentów z całego kraju, jak i zagranicy (Irlandia, kraje skandynawskie i  nadbałtyckie, Indie),
 • współpracujemy z licznymi szpitalami krajowymi i zagranicznymi, w tym: Boston Children’s Hospital Harvard University (USA), Cincinnati Children’s Hospital (USA), Royal Hospital for Sick Children w Edynburgu, Great Ormond Street Hospital w  Londynie, Szpital Bambino Gesu w Rzymie, Klinika Chirurgii Dziecięcej w  Tubingen (Niemcy),
 • prowadzimy działalność naukową i dydaktyczną (zajęcia dla studentów, stażystów, staże z  zakresu chirurgii i urologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się z  chirurgii dziecięcej i innych dziedzin medycyny),
 • organizujemy tez staże indywidualne dla lekarzy z Polski i zagranicy.


Klinika dysponuje własną poradnią przykliniczną z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej, w której lekarze konsultują pacjentów.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Kontakt:
Tel. 58 584 49 60,
E-mail: chirurgiadziecieca@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
piętro III