Samodzielny Zespół Dietetyków

Samodzielny Zespół Dietetyków (SZD) jest jednostką w  strukturach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zatrudniającą wykwalifikowanych dietetyków.

Działalność SZD polega na świadczeniu profesjonalnej, szeroko rozumianej pomocy dietetycznej i wsparciu w zakresie prowadzenia leczenia żywieniowego pacjentów. SZD obejmuje opieką pacjentów we wszystkich klinikach oraz w poradniach przyklinicznych UCK.

Świadczone usługi medyczne skupiają się na:

  • przeprowadzaniu oceny stanu odżywienia, oceny spożycia pokarmu i sposobu żywienia
  • doborze odpowiedniej diety szpitalnej w trakcie hospitalizacji    
  • wsparciu procesu leczenia żywieniowego  
  • prowadzeniu edukacji żywieniowej pacjentów wraz z  przygotowaniem indywidualnych zaleceń dietetycznych
  • prowadzeniu prac naukowo-badawczych z zakresu dietetyki i  leczenia żywieniowego
  • organizacji szkoleń i wykładów dla kadry medycznej 
  • prowadzeniu praktyk zawodowych dla studentów kierunku dietetyka.


Aktualnie w Zespole pracuje 14 dietetyków.

Nasz personel

  • KOORDYNATOR

    dr n. med. Monika Ręcka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Samodzielny Zespół Dietetyków

Kontakt:
Koordynator SZD
dr n. med. Monika Ręcka
email: zespoldietetykow@uck.gda.pl