Bezpłatne badania


Diagnostyka chorób płuc 

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca na lata 2020-2023

Wczesne wykrycie nowotworu płuc możliwe jest dzięki niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) o dawce promieniowania stanowiącej około 10-30% dawki standardowego badania tomograficznego klatki piersiowej. Ta bezpieczna dla pacjenta metoda daje obraz stanu płuc i pozwala zauważyć nieprawidłowości już w początkowym stadium ich występowania.

Z badania mogą skorzystać:

 • osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat
 • osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka

Oprócz działań diagnostycznych i  terapeutycznych program niesie ze sobą też wartość edukacyjną z zakresu profilaktyki raka płuca, a także poradnictwa antynikotynowego.

Zgłoszenia: 58 349 36 86, zbadajswojepluca@uck.gda.pl lub jbidzinska@uck.gda.pl.
Szczegółowe informacje na stronie https://zbadajswojepluca.uck.pl 

AKTUALNIE REKRUTACJA DO PROGRAMU ZOSTAŁA WSTRZYMANA


Diagnostyka kliniczna i genetyczna pacjentów z wysokim ryzykiem hipercholesterolemii rodzinnej wraz z diagnostyką kaskadową ich krewnych

Narodowy Program Zdrowia "Testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ przez programy pilotażowe w ramach zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych" 

By skorzystać z badań, pacjent powinien spełnić  co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • stężenie cholesterolu LDL powyżej 190 mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl);
 • stężenie cholesterolu całkowitego powyżej 310 mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl);
 • wystąpienie przedwczesnej (mężczyźni poniżej 55. roku życia, kobiety poniżej 60. roku życia) choroby wieńcowej lub naczyniowej (m.in.: przebyty zawał serca, angioplastyka wieńcowa, udar mózgu, miażdżyca tętnic kończyn dolnych) u pacjenta lub jego najbliższy krewnych

Zapisy: tel. 510-636-072, mail: hipercholesterolemia@uck.gda.pl,
Więcej informacji: www.hipercholesterolemia.com.pl

Badanie kolonoskopowe

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - "Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych  na lata 2019-2021"

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 • osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Badania w ramach programu nie może zostać zrealizowane, w sytuacji gdy:

 • pacjent ma objawy kliniczne sugerujące występowanie raka jelita grubego,
 • u pacjenta wykonano kolonoskopię w ostatnich 10 latach.

Zapisy: 58 349 32 50

Badanie wykonywane jest w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UCK.