Informacja o jednostce

KONKURS NA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD 6 AUTOMATÓW VENDINGOWYCH

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę 6 m² powierzchni użytkowej nieruchomości pod 6 automatów vendingowych do sprzedaży napojów gorących oraz przekąsek, w części nieruchomości Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku.

Okres najmu: 4 lata.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy wyborze Oferty będzie brało pod uwagę:
- 60% ocena kwoty za dzierżawę 1 automatu vendingowego
- 20% ocena wizualizacji automatu vendingowego
- 20% ocena proponowanego asortymentu do sprzedaży 

Do konkursu mogą przystąpić tylko Oferenci, którzy nie posiadają żadnych zaległości wobec Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela P. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 584 48 16, 58 584 48 15 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek CMN, Vp., Dział Administracyjno-Gospodarczy. Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80 - 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 14.02.2022 r., do godz. 11.00, z dopiskiem „Konkurs na dzierżawę 6 m² powierzchni użytkowej pod 6 automatów vendingowych.”

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do dnia 17.02.2022 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.


OFERTY ARCHIWALNE

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Przedmiotem konsultacji będzie dzierżawa około 120 sztuk pomp do żywienia dojelitowego wraz z sukcesywną dostawą zestawów drenów.

Załączniki w plikach do pobrania: 

  1. Wstępne konsultacje rynkowe
  2. Załącznik nr 1 do informacji

KONKURS NA OFERTY NA NAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ RESTAURACYJNĄ W BUD. NR 9

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń restauracyjnych  o pow. 268,31 m² przy ul. Dębinki 7  w budynku nr 9 w Gdańsku,  na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 4 lata.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione są w „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80 - 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 17.08.2021r. godz. 11.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę pod działalność gastronomiczną - restauracja, części nieruchomości Centrum Medycyny inwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 7 lat.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione są w „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby, pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13, ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80 - 952 Gdańsk

w terminie do dnia 17.03.2021 r. godz. 11.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu


KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
- SKLEP Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM/ORTOPEDYCZNYM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny „konkurs ofert na dzierżawę pod działalność usługową - sklep z zaopatrzeniem medycznym/ortopedycznym, części nieruchomości Centrum Medycyny Inwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 7 lat.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione sąw „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby
pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13,
ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
ul. Dębinki 7, 80 - 952 Gdańsk,
w terminie do dnia 25.02.2021 r. godz. 12.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu

Pliki do pobrania