Informacja o jednostce

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym za 2022 rok znajduje się w plikach do pobrania.

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego za 2022 rok znajdują się w plikach do pobrania.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym za 2021 rok znajduje się w plikach do pobrania.

Uniwersyteckie Centrum Klinicznej jako podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).