Dyrekcja:

Jakub Kraszewski - Dyrektor Naczelny

Arkadiusz Lendzion - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych

Tomasz Stefaniak - Dyrektor ds. Lecznictwa Lekarz Naczelny

Adam Sudoł - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej

Piotr Ciborski - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych

Ewa Witkiewicz - Główny Księgowy

Anna Lignowska - Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa Naczelna Pielęgniarka

Dorota Kuzimska – Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych

 

Rada Społeczna UCK:

Michał Woźniak Przewodniczący - Przedstawiciel Rektora Gumed

Małgorzata Zadorożna - Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Jarosław Wittstock - Przedstawiciel Wojewody

Agnieszka Kapała-Sokalska - Przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa

Barbara Sarankiewicz-Konopa - Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej

Anna Czarnecka - Przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Jacek Sein-Anand - Senat GUMed

Aleksandra Gaworska-Krzemińska - Senat GUMed

Danuta Siluk - Senat GUMed

Ewa Słomińska - Senat GUMed

Małgorzata Sznitowska - Senat GUMed