Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Adres siedziby
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Telefon centrala, rejestracja: (58) 727 05 05

REGON: 000288640
NIP: 957-07-30-409

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
28 1130 1121 0006 5499 6720 0007

Księga rejestrowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 000000018619, Organ: W-22
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000122150

Dyrektor Naczelny Jakub Kraszewski

Adres:
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, V piętro,
ul. Mariana Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk

Telefon do sekretariatu: (58) 584 40 00
Fax: (58) 346 11 78
E-mail: info@uck.gda.pl