Klinika koordynująca proces transplantacyjny w UCK: Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej

Koordynator: dr n. med. Piotr Remiszewski

Zezwolenie:

 • na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od  zmarłych dawców  w ramach działalności Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
 • data wydania pozwolenia: 04.11.2022,
 • okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat.


INFORMATOR DLA PACJENTA KWALIFIKOWANEGO DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY


Program transplantacji wątroby

Program transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej oferuje:

 • Wstępną konsultację transplantacyjną z oceną wskazania do leczenia zabiegiem przeszczepienia wątroby,
 • Kwalifikację do zabiegu w Oddziale Transplantacji Wątroby Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
 • Opiekę medyczną w okresie oczekiwania na zabieg przeszczepienia,
 • Edukację pacjenta w zakresie zasad postępowania w okresie przed i po zabiegu przeszczepienia wątroby,
 • Wsparcie psychologiczne (możliwa opieka psychologa i/lub psychiatry),
 • Fizjoterapię w trybie hospitalizacyjnym i ambulatoryjnym,
 • Stałą opiekę ambulatoryjną po zabiegu przeszczepienia w Poradni Transplantacyjnej.


Na czym polega procedura transplantacyjna?

Zabieg transplantacji wątroby stanowi jedyną skuteczną metodę leczenia schyłkowej niewydolności tego gruczołu. Zakwalifikowani do przeszczepienia mogą być chorzy, którzy spełniają ściśle określone kryteria wynikające m.in. z  punktacji w skali Child-Pugh oraz MELD, a jednocześnie nie stwierdzono u nich istotnych przeciwwskazań do transplantacji, takich jak choroba nowotworowa poza wątrobą, zaawansowana niewydolność oddechowa czy krążenia, patologiczna otyłość, aktywne nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych czy całkowita zakrzepica układu wrotnego.

Najczęstszą przyczyną marskości wątroby w Polsce, będącą wskazaniem do transplantacji wątroby, jest choroba alkoholowa, a następnie przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz B, rzadziej choroby autoimmunologiczne oraz niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, najrzadziej choroby metaboliczne. 

Odrębną grupę chorych kwalifikowanych do zabiegu przeszczepienia wątroby stanowią chorzy z ostrą niewydolnością wątroby, będącą najczęściej wynikiem zatrucia lekami, grzybami czy wynikającą z wczesnych powikłań po leczeniu transplantacyjnym.

Kwalifikacja

Pacjenta, który potencjalnie zostanie zakwalifikowany do procedury przeszczepienia wątroby, nazywamy biorcą. Na podstawie stanu zdrowia chorego biorcy określa się tryb kwalifikacji:

planowy – najczęściej u chorych z marskością wątroby oraz utrzymującymi się cechami dekompensacji, rzadziej u chorych bez cech procesu marskiego, z powikłaniami chorób autoimmunologicznych dróg żółciowych, takimi jak uporczywy świąd skóry czy nawracające zapalenia dróg żółciowych. Coraz częściej wskazaniem do leczenia zabiegiem przeszczepienia wątroby w trybie planowym jest również rak wątrobowokomórkowy, który rozwinął się w marskiej wątrobie.

Zgłoszenia chorego do kwalifikacji do przeszczepienia wątroby w trybie planowym dokonuje poprzez:

 • kontakt telefoniczny ze strony lekarza prowadzącego pod numerem telefonu 58-349-32-30,
 • wysłanie dokumentacji medycznej chorego przez lekarza prowadzącego na adres e-mail: ichir@gumed.edu.pl lub annad@gumed.edu.pl


pilny – najczęściej u chorych z postępującą ostrą niewydolnością wątroby w przebiegu zatrucia lekami, grzybami, czy wynikającą z wczesnych powikłań po leczeniu transplantacyjnym.

Zgłoszenie pacjenta do kwalifikacji do przeszczepienia wątroby w trybie pilnym dokonuje się poprzez:

 • kontakt telefoniczny ze strony lekarza prowadzącego pod numerami telefonu 58-349-32-30, 58-349-39-57, 58-349-30-38,
 • wysłanie dokumentacji medycznej chorego przez lekarza prowadzącego na adres e-mail: ichir@gumed.edu.pl lub annad@gumed.edu.pl


Kwalifikacja do zabiegu opiera się na badaniach i konsultacjach specjalistycznych, oceniających w sposób obiektywny zaawansowanie procesu marskiego czy ostrej niewydolności wątroby oraz wykluczeniu istotnych przeciwwskazań. U chorych kwalifikowanych z powodu marskości wątroby w przebiegu choroby alkoholowej, wymagany jest przynajmniej 6-cio miesięczny okres abstynencji. Chorzy kwalifikowani do zabiegu przeszczepienia wątroby, nadużywający substancji psychoaktywnych, muszą również wykazać się 6-cio miesięcznym okresem abstynencji przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji.
Chorzy kierowani do kwalifikacji w trybie planowym oraz przenoszeni z innych jednostek szpitalnych z ostrą niewydolnością wątroby muszę mieć wystawione skierowanie do Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej.

Chory przyjmowany do Oddziału Transplantacji Wątroby powinien być zaszczepiony przeciw COVID-19. W przypadku chorego, który nie przebył w/w szczepienia, należy przed przeniesieniem go do Oddziału Transplantacji Wątroby wykonać badanie PCR w kierunku  COVID-19 – do 72 h przed przekazaniem chorego.

UWAGA!
Zgłoszenie telefoniczne lub drogą mailową dokonuje jedynie lekarz prowadzący chorego. Zapewniamy możliwość bezpośredniego kontaktu chorych z lekarzami zespołu transplantacyjnego. Chorzy mogą zgłaszać się do Oddziału Transplantacji Wątroby w wyznaczonym terminie (czwartki - w godzinach 10.00-12.00).

Pacjenci spełniający powyższe kryteria zostają przyjęci do UCK w celu ostatecznej kwalifikacji do transplantacji wątroby. Podczas hospitalizacji wykonuje się szereg badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych oraz zleca konsultacje, m.in. z zakresu anestezjologii, kardiologii, pneumonologii, laryngologii oraz psychiatrii. Podczas hospitalizacji lub po jej odbyciu (zależnie od trybu kwalifikacji), na podstawie wykonanych badań i konsultacji, dokonuje się oceny wskazań i przeciwwskazań do zabiegu, określenia trybu zabiegu (planowy / pilny).

Kwalifikacja dokonywana jest podczas konsylium wielodyscyplinarnego, w trakcie którego:

 • dochodzi do ostatecznego zakwalifikowania lub zdyskwalifikowania biorcy z zabiegu przeszczepienia wątroby,
 • określony jest tryb zabiegu (planowy / pilny),
 • biorca umieszczany jest na aktywnej liście oczekujących na transplantację (Krajowej Liście Oczekujących „POLTRANSPLANT”).


Zasady wpisu na Krajową Listę Oczekujących „POLTRANSPLANT”

Potencjalny biorca zgłaszany jest na Krajową Listę Oczekujących, prowadzoną przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie, które koordynuje, nadzoruje i prowadzi rejestr wszystkich transplantacji komórek, tkanek i narządów w Polsce.
Biorca, wpisany na Krajową Listę Oczekujących, zostaje pisemnie powiadomiony o zarejestrowaniu go w Rejestrach Transplantacyjnych Ministerstwa Zdrowia przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

Zespół

Skład zespołu Kliniki tworzony jest przez wykwalifikowany personel medyczny i niemedyczny. Szczegóły można znaleźć na stronie Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej.


Kontakt

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU CHORYCH Z LEKARZAMI ZESPOŁU TRANSPLANTACYJNEGO KLINIKI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ,  TRANSPLANTACYJNEJ I OGÓLNEJ:

Oddział Transplantacji Wątroby
Dyżur w każdy czwartek w godzinach 10.00-12.00,
ul. Smoluchowskiego 17, 80-211 Gdańsk,
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej, IV p.

dr n.med. Piotr Remiszewski – chirurg, transplantolog
dr n.med. Anna Drobińska – hepatolog, transplantolog

Więcej informacji znajdziesz na stronach: http://www.poltransplant.org.pl/