Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Klinika specjalizuje się w leczeniu nowotworowych i nienowotworowych chorób trzustki, wątroby, jelita grubego, gruczołów dokrewnych i leczeniu otyłości.

Od początku swego istnienia prowadzi leczenie zarówno stanów nienowotworowych, jak i nowotworowych, stanowiąc wiodący ośrodek w operacyjnym i zabiegowym leczeniu onkologicznym. Dzięki współpracy w ramach jednego ośrodka możliwe są kompleksowa diagnostyka i wielospecjalistyczne oraz indywidualnie planowane leczenie naszych pacjentów.

W Klinice prowadzone są badania naukowe oraz szeroki zakres działalności dydaktycznej.

Nasz personel

 • ordynator

  dr hab. n. med. Łukasz Kaska

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  mgr Beata Glica

 • Z-CA ORDYNATORA

  dr hab. n. med. Stanisław Hać

 • Z-CA ORDYNATORA

  dr n. med. Janusz Głowacki

 • Z-CA ORDYNATORA

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Łachiński

 • dr n. med. Justyna Bigda

 • dr n. med. Anna Drobińska

 • dr n. med Andrzej Hellmann

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Kobiela

 • dr n. med. Justyna Kostro

 • dr n. med Dariusz Łaski

 • dr n. med. Marian Łukiański

 • dr hab. n. med. Monika Proczko-Stepaniak

 • dr n. med. Piotr Remiszewski

 • dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak

 • dr n. med Maciej Śledziński

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński

 • PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

 • lek. Walenty Adamonis

 • lek. Piotr Gumiela

 • lek. Agnieszka Kulik

 • lek. Jacek Łukasiewicz

 • lek. Ilona Madejewska

Usługi medyczne

 • Diagnostyka laboratoryjna, endoskopowa i obrazowa nowotworowych i nienowotworowych chorób narządów jamy brzusznej, również w ramach programu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) Ministerstwa Zdrowia.
  • Kompleksowe leczenie nowotworów wątroby i dróg żółciowych: zabiegi małoinwazyjne, termoablacja, chemoembolizacja, zabiegi resekcyjne w  obrębie wątroby w ramach Ośrodka Leczenia Nowotworów Wątroby.
  • Zabiegi resekcyjne i diagnostyczne gruczołów dokrewnych, resekcje tarczycy, nadnerczy i przytarczyc.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób trzustki: biopsje, zabiegi resekcyjne drenażowe w obrębie  trzustki, elektroporacje w leczeniu nowotworów trzustki.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowtworowych i nienowotworowych chorób jelita grubego i cienkiego: badania diagnostyczne i interwencje endoskopowe, zabiegi resekcyjne i odtwórcze jelita grubego.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości i chorób metabolicznych w ramach Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych.
  • Chirurgia transplantacyjna, zabiegi przeszczepiania nerek w ramach ogólnopolskiego programu przeszczepiania narządów pod nadzorem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant.
  • Poradnie Specjalistyczne: chirurgia endokrynologiczna, trzustki, jelita grubego oraz w ramach Ośrodka Leczenia Nowotworów Wątroby i Leczenie Otyłości i Chorób Metabolicznych.


Programy edukacyjne

Klinika kształci studentów wydziału lekarskiego oraz lekarsko dentystycznego zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, ponadto prowadzi staże podyplomowe i cząstkowe w zakresie chirurgii ogólnej oraz kursy specjalizacyjne z chirurgii ogólnej.

Studenci mają również możliwość korzystania z Pracowni Umiejętności Chirurgicznych (PUCh), wyposażonej między innymi w wirtualne trenażery laparoskopowe (sprzęt do nauki zabiegów laparoskopowych), zestawy narzędzi chirurgicznych - laparoskopowych i klasycznych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Kontakt:
Tel. 58 349 30 10
E-mail: chirurgiaogolna@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej,
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro