Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej powstała w wyniku połączenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Współdziałanie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu operacyjnym łagodnych i złośliwych chorób w ramach połączonych Klinik umożliwia uzyskanie najlepszych wyników leczenia i najwyższego standardu opieki. 

Opieka nad pacjentami w Klinice opiera się na uznawanym na całym świecie modelu narządowym. Zespół lekarsko-pielęgniarski Kliniki podzielony jest na mniejsze podzespoły (pododdziały), nazywane unitami, specjalizujące się w leczeniu poszczególnych grup chorób.

W strukturze kliniki wydzielono sześć takich zespołów:

Pododdział Chirurgii Przypadków Nagłych (Acute Case Surgery Unit)

Zapewnia całodobowe leczenie pacjentów z urazami jamy brzusznej w ramach działającego w UCK centrum urazowego oraz prowadzi leczenie operacyjne w przypadku nagłych zachorowań i stanów zagrożenia życia.

Pododdział Chirurgii Wątroby i Dróg Żółciowych i Pododdział Chirurgii Trzustki (Hepatobiliary Unit i Pancreatic Unit)

Zapewnia kompleksową i skoordynowaną diagnostyką i leczeniem nowotworów łagodnych i złośliwych wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Wykonuje szeroki zakres procedur operacyjnych umożliwiający całościowe leczenie łagodnych i złośliwych schorzeń wątroby, dróg żółciowych i trzustki.

Pododdział Chirurgii Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (Upper Gastrointestinal Tract Surgery Unit)

Zapewnia leczenie pacjentów z rozpoznanymi łagodnymi i złośliwymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica). Ponadto pododdział zajmuje się chirurgią metaboliczną (bariatryczną) i uczestniczy w programie skoordynowanej opieki bariatrycznej (KOS-BAR). 

Pododdział Chirurgii Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (Lower Gastrointestinal Tract Surgery Unit)

Zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z nowotworami jelita grubego. W ramach Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego pacjenci z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu jelita. Zintegrowane leczenie raka jelita grubego w współpracy z onkologami i radioterapeutami umożliwia poprawę wyników leczenia w każdym stopniu zaawansowania raka jelita grubego. Wykonujemy zabiegi operacyjne jelita grubego w oparciu o standardy ERAS (enhanced recovery after surgery) sposobem otwartym i laparoskopowym. 

Pododdział Chirurgii Endokrynologicznej (Endocrine Surgery Unit)

Zapewnia kompleksową diagnostykę oraz leczenie łagodnych i złośliwych guzów tarczycy oraz nadnerczy. 

Leczenie raka tarczycy odbywa się w ramach Multidyscyplinarnego Centrum Leczenia Raka Tarczycy. Centrum Leczenia Raka Tarczycy to jednostka Szpitala skupiająca specjalistów z różnych dziedzin: chirurgów, endokrynologów, radiologów, laryngologów, patomorfologów i specjalistów medycyny nuklearnej. 

Pododdział Chirurgii Piersi, Mięsaków, Skóry i Czerniaka (Breast, Sarcoma, Skin and Melanoma Surgery Unit)

Zapewnia kompleksową diagnostykę oraz leczenie nowotworów piersi, tkanek miękki, mięsaków i czerniaków. Wielospecjalistyczne leczenie czerniaka złośliwego i chorób piersi odbywa się w Klinice w ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Czerniaka Skóry i Centrum Chorób Piersi.

Nasz personel

 • lekarz kierujący

  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kobiela

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  mgr Beata Glica

 • PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA I NADZORUJĄCA

  mgr Alicja Patoła

 • dr n. med. Justyna Bigda

 • lek. Paulina Cichon

 • dr n. med. Tomasz Cwaliński

 • dr n. med. Małgorzata Dobrzycka

 • dr n. med. Anna Drobińska

 • dr n. med. Kamil Drucis

 • dr n. med. Janusz Głowacki

 • dr n. med. Hubert Grabowski

 • dr hab. n. med. Stanisław Hać

 • dr n. med Andrzej Hellmann

 • dr n. med. Justyna Kostro

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Łachiński

 • dr n. med Dariusz Łaski

 • dr n. med. Marian Łukiański

 • prof. dr hab. n. med. Monika Proczko-Stepaniak

 • dr n. med. Piotr Remiszewski

 • dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak

 • dr n. med Maciej Śledziński

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński

 • dr n. med. Michał Szymański

 • dr n. med. Maciej Wilczyński

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Zieliński

 • REZYDENCI

 • lek. Ksawery Bieniaszewski

 • lek. Katarzyna Biernat

 • lek. Michalina Ciosek

 • lek. Paulina Daniluk

 • lek. Dariusz Derejko

 • dr n. med. Marcin Ekman

 • dr n. med. Sergii Girnyi

 • lek. Małgorzata Koźmińska

 • lek. Piotr Nowicki

 • lek. Piotr Mocarski

 • lek. Rafał Paluch

 • lek. Olga Rostkowska

 • dr n. med. Piotr Spychalski

 • lek. Magdalena Tulińska

 • lek. Stanisław Żadkowski

Usługi medyczne

 • Diagnostyka laboratoryjna, endoskopowa i obrazowa nowotworowych i nienowotworowych chorób narządów jamy brzusznej, również w ramach programu Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) Ministerstwa Zdrowia.
  • Kompleksowe leczenie nowotworów wątroby i dróg żółciowych: zabiegi małoinwazyjne, termoablacja, chemoembolizacja, zabiegi resekcyjne w  obrębie wątroby w ramach Ośrodka Leczenia Nowotworów Wątroby.
  • Zabiegi resekcyjne i diagnostyczne gruczołów dokrewnych, resekcje tarczycy, nadnerczy i przytarczyc.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób trzustki: biopsje, zabiegi resekcyjne drenażowe w obrębie  trzustki, elektroporacje w leczeniu nowotworów trzustki.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie nowtworowych i nienowotworowych chorób jelita grubego i cienkiego: badania diagnostyczne i interwencje endoskopowe, zabiegi resekcyjne i odtwórcze jelita grubego.
  • Kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości i chorób metabolicznych w ramach Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych.
  • Chirurgia transplantacyjna, zabiegi przeszczepiania nerek w ramach ogólnopolskiego programu przeszczepiania narządów pod nadzorem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant.
  • Poradnie Specjalistyczne: chirurgia endokrynologiczna, trzustki, jelita grubego oraz w ramach Ośrodka Leczenia Nowotworów Wątroby i Leczenie Otyłości i Chorób Metabolicznych.


Programy edukacyjne

Klinika kształci studentów wydziału lekarskiego oraz lekarsko dentystycznego zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, ponadto prowadzi staże podyplomowe i cząstkowe w zakresie chirurgii ogólnej oraz kursy specjalizacyjne z chirurgii ogólnej.

Studenci mają również możliwość korzystania z Pracowni Umiejętności Chirurgicznych (PUCh), wyposażonej między innymi w wirtualne trenażery laparoskopowe (sprzęt do nauki zabiegów laparoskopowych), zestawy narzędzi chirurgicznych - laparoskopowych i klasycznych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej

Kontakt:
Tel. 58 349 30 10
E-mail: chirurgiaogolna@uck.gda.pl
chirurgiaonkologiczna@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej,
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro