Klinika koordynująca proces transplantacyjny w UCK:
Klinika Hematologii i Transplantologii,
akredytowany przez EBMT ośrodek transplantacyjny nr 0799
akredytowany przez Novartis do terapii CAR-T ośrodek nr PL K 05


Koordynator procesu: Prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha, dr hab. Maria Bieniaszewska, dr n. med. Magdalena Dutka

Koordynator transplantacyjny: mgr Dorota Zielińska

Zezwolenie:

  • na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywego dawcy,
  • autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,
  • przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej,
  • pobieranie i zastosowanie u ludzi limfocytów krwi obwodowej w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii i Transplantologii,
  • data wydania pozwolenia: 15.02.2023,
  • okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat.