Klinika koordynująca proces transplantacyjny w UCK:  Klinika Kardiochirurgii 

Oddział Transplantacji Płuc

Koordynator: dr hab. n. med. Jacek Wojarski

Zezwolenie:

 • przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców,
 • przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe: serca i płuc od zmarłych dawców w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej,
 • data wydania pozwolenia: 25.04.2023,
 • okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat.


INFORMATOR PACJENTA KWALIFIKOWANEGO

DO PRZESZCZEPIENIA PŁUC


Na czym polega procedura transplantacyjna?

Przeszczepienie płuc jest zabiegiem chirurgicznym, podczas którego choremu wycina się chore całe jedno lub oba płuca, zastępując go zdrowym płucem bądź płucami. W przeważającej większości wykonywany jest przeszczep obu płuc, wyjątkowo przeszczep pojedynczego płuca (np. w przypadku kiedy ze względu na zaawansowany wiek zależy nam na skróceniu czasu trwania operacji).

Płuca przeszczepia się od zmarłego dawcy, przy czym oprócz zgodności pod względem grupy krwi, organ ten musi pasować również rozmiarem (przykładowo nie przeszczepimy postawnemu mężczyźnie płuc od drobnej kobiety).

Ponieważ jest to skomplikowana operacja, obarczona dużym ryzykiem, wykonywana jest u pacjentów, w których wyczerpano już inne metody leczenia. Choroby prowadzące najczęściej do tak ciężkiego uszkodzenia płuc, że wskazane jest leczenie transplantacją, to: 

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (tzw. POChP), również w przebiegu niedoboru alfa 1-antytrypsyny,
 • Mukowiscydoza,
 • Idiopatyczne i inne włóknienia płuc,
 • Idiopatyczne nadciśnienie płucne,
 • Utrwalone uszkodzenie płuc po COVID,
 • Sarkoidoza,
 • Histiocytoza
 • Inne, rzadsze choroby płuc….


Kryteria do transplantacji płuc w poszczególnych jednostkach chorobowych są różne, wg nich lekarze specjaliści chorób płuc kierują do nas do oceny/kwalifikacji do transplantacji, najważniejsze z nich to:

 • Przewidywany okres przeżycia 18-24 miesiące (prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych 2 lat mniejsze niż 50%)
 • Ograniczona jakość i aktywność życia,
 • Wiek do 65 lat (indywidualnie rozpatrujemy również starszych chorych)

 • Konieczność tlenoterapii w spoczynku.


Kwalifikacja do przeszczepienia:

 1. Lekarze z Kliniki Alergologii i Pneumonologii w UCK kwalifikują pacjenta z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do przeszczepienia płuc.
 2. Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane aktualne (do 3 miesięcy) badania lub zgłosić się do UCK na podstawie właściwego skierowania z przyjęciem do Pododdziału Transplantacji Płuc Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w UCK lub Poradni Transplantacyjnej celem ich wykonania.
 3. O kwalifikacji pacjenta do przeszczepienia decyduje Zespół Wielodyscyplinarny (tzw. Konsylium) lekarzy.
 4. Lekarz prowadzący przedstawia wyniki kwalifikacji potencjalnego biorcy do przeszczepu Zespołowi Wielospecjalistycznemu, który podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do dalszych działań związanych z procesem transplantacyjnym.
 5. Lekarz prowadzący po zakwalifikowaniu pacjenta do procedury transplantacyjnej zapoznaje pacjenta i/lub opiekuna prawnego z planowanym przebiegiem zabiegu i dalszym leczeniem. Pacjent i/lub opiekun prawny podpisuje w przypadku każdej z hospitalizacji przewidzianej w procesie kwalifikacji i przeszczepienia płuc zgody na hospitalizację oraz na plan leczenia dla danej wizyty, zgodnie z obwiązującymi standardami.


Po tej kwalifikacji pacjent oczekuje na uzyskanie potwierdzenia umieszczenia go na liście przez "POLTRANSPLANT" (uzyskanie potwierdzenia może trwać kilka tygodni, natomiast chory najczęściej wcześniej jest umieszczany na liście biorców w trybie tak szybkim jak to możliwe – niezwłocznie po skompletowaniu koniecznych wyników badań).


Lista oczekujących POLTRANSPLANT

Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną w systemie Rejestrów Transplantacyjnych (Ustawowe Rejestry Transplantacyjne na stronie internetowej www.rejestrytx.gov.pl) – Koordynator ds. Transplantacji Płuc wpisuje zgłoszenie na KLO biorców. Po dokonaniu rejestracji pacjent otrzymuje listowne potwierdzenie z "POLTRANSPLANTU" (forma papierowa), że oficjalnie został zakwalifikowany.

Prowadzenie pacjenta na liście oczekujących do transplantacji jest procesem ciągłym, w którym realizowane są wizyty kontrolne, oceniające stan pacjenta względem utrzymania stopnia gotowości do realizacji procedury przeszczepu.


Opieka po transplantacji

Opieka dalsza nad pacjentem po przeszczepie płuc realizowana jest w:
Poradni Transplantacji Płuc
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

tel. 58 584 42 26 oraz 58 584 49 50

lub w formie przyjęcia na oddział Transplantacji Płuc UCK w ramach wizyt kontrolnych.


Kontakt i Zespół Kliniki

Skład zespołu Kliniki tworzony jest przez wykwalifikowany personel medyczny i niemedyczny.

Koordynator Programu Transplantacji Płuc: dr hab. n. med. Jacek Wojarski

Rejestracja telefoniczna: 58 584 49 50

w godz. 8.00 - 15.00 poniedziałek-piątek

Rejestracja e-mail:  transplucsekretariat@uck.gda.pl
                                   rejestracja@uck.gda.pl


Kwalifikacja biorców oraz opieka pooperacyjna:      
prof. dr hab. n. med. Sławomir Żegleń
dr hab. n. med. Jacek Wojarski
dr n. med. Wojciech Karolak
dr n. med. Marcin Maruszewski
lek. Kamila Stachowicz-Chojnacka
lek. Anna Borzyszkowska

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Klaudia Urban-Gawrońska

Koordynatorzy transplantacji płuc:
lek. Justyna Fercho
mgr farm. Karolina Lipka
mgr Marta Gallas

Sekretarka medyczna:
mgr Monika Leńska


Kontakt w sprawach biorców: 

Biuro Koordynacji Transplantacji Płuc: tel.: 58 584 49 50

Oddział Transplantacji Płuc: 

 tel. 58 584 42 22 w godz. od 8.00 –15.00 poniedziałek – piątek

E-mail: transplantacjapluc@uck.gda.pl

Więcej informacji znajdziesz na stronach: http://www.poltransplant.org.pl/