Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji

Zarządzeniem z 30 kwietnia 1998 roku Dyrektora PSK nr 1 utworzono Radę ds. Transplantacji, która powołała stanowisko - koordynatora transplantacji. Z dniem 10 grudnia 2003 roku komórka przekształciła się w Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji, podlegające pod Dyrektora ds. Lecznictwa.

Aktualnie w Centrum zatrudnionych jest 4 koordynatorów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w tym dwóch zajmuje się dodatkowo pobieraniem rogówek. Głównym zadaniem koordynatorów jest zgłaszanie zmarłych dawców do Poltransplantu oraz koordynacja pobrań i przeszczepień nerek i wątroby.

Ponadto pracownicy Centrum współpracują z koordynatorami z innych Klinik i komórek Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w zakresie:

 • pobrań i przeszczepień płuc,
 • pobrań i przeszczepień serca,
 • pobrań i przeszczepienia nerek od żywego dawcy,
 • pobierania i przechowywania komórek krwiotwórczych,
 • pobierania rogówek dla Banku Tkanek i Komórek UCK,
 • z koordynatorami szpitalnymi Poltransplantu w zakresie zgłaszania dawców ze szpitali województwa pomorskiego.


Rocznie koordynatorzy przeprowadzają ponad sto koordynacji pobrań i przeszczepień narządowych od zmarłych dawców, co przekłada się na transplantacje w liczbach:

 • około 100 nerek,
 • około 50 wątrób,
 • około 16 serc,
 • około 16 płuc.

I tkanek:

 • 130 szpików (komórek krwiotwórczych),
 • 80 rogówek.


Kontakt do biura pod telefonem telefonu (58) 349 39 05, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-14:35.