Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi

Program "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi" w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim kierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

Integralną częścią programu będzie poradnictwo psychologiczne oraz dietetyczne dla pacjentek z grupy docelowej.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://pol.onkol.kielce.pl/

Realizatorem regionalnym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. 58 349 30 40, profilaktykaobrzeku@uck.gda.pl.