Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi

Program "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi" w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim kierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

Integralną częścią programu będzie poradnictwo psychologiczne oraz dietetyczne dla pacjentek z grupy docelowej.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://pol.onkol.kielce.pl/

Projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” jest realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Klinice Chirurgii Plastycznej oraz Klinice Chirurgii Onkologicznej, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. 58 349 30 40, profilaktykaobrzeku@uck.gda.pl.

Godziny przyjmowania pacjentek:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-15
  • środa w godz. 12-18
  • sobota w godz. 9-12


Koordynatorem merytorycznym projektu jest Pani Ewa Szerszeń.