Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi

Program "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi" w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim kierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

Integralną częścią programu będzie poradnictwo psychologiczne oraz dietetyczne dla pacjentek z grupy docelowej.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://pol.onkol.kielce.pl/

Projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” jest realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Klinice Chirurgii Plastycznej oraz Klinice Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. 58 349 30 40, profilaktykaobrzeku@uck.gda.pl.

Godziny przyjmowania pacjentek:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-15
  • środa w godz. 12-18
  • sobota w godz. 9-12


Koordynatorem merytorycznym projektu jest Pani Ewa Szerszeń.

Przedłużenie terminu składania ofert do 12 grudnia 2022 r.

 

Gdańsk, dnia 30.11.2022 r.

            Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na otwarty nabór na świadczenie zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim.” W zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu.

 Nabór jest realizowany w ramach Projektu

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim” POWR.05.01.00-00-0032/20-00/25/2020/500  złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 12 grudnia 2022 r., godziny 13:30.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Udzielający zamówienie ogłosi informację o kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ul. Dębinki 7,

80-952 Gdańsk,

Kancelaria CMN V piętro   

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w pkt. 9.2.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór podmiotów leczniczych na świadczenie zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w  województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 grudnia 2022 roku o godz. 13.30, pokój 211, budynek nr 9, I piętro,

Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa.Konkurs - składanie ofert do 30 listopada 2022 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza podmioty lecznicze do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim.” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu.

 Nabór jest realizowany w ramach Projektu Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim” POWR.05.01.00-00-0032/20-00/25/2020/500  złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 30 listopada 2022 r., godziny 13:00.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Udzielający zamówienie ogłosi informację o kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ul. Dębinki 7,

80-952 Gdańsk,

Kancelaria CMN V piętro   

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w pkt. 9.2.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór podmiotów leczniczych na świadczenie zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w  województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 13.30, pokój 211, budynek nr 9, I piętro,

Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa.

Konkurs - termin składania ofert do 30 stycznia 2023 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza podmioty lecznicze do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim.” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu.

 Nabór jest realizowany w ramach Projektu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim” POWR.05.01.00-00-0032/20-00/25/2020/500 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 30 stycznia 2023 r., godziny 13:00.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Udzielający zamówienie ogłosi informację o kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ul. Dębinki 7,

80-952 Gdańsk,

Kancelaria CMN V piętro   

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w pkt. 9.2.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór podmiotów leczniczych na świadczenie zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w  województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim”.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 stycznia 2023 roku o godz. 13.30, pokój 211, budynek nr 9, I piętro,

Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa.