Misją programu KORDIAN jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (makroregion północny).

Strona internetowa programu: https://kordian.uck.pl/

UCK zaprasza do współpracy podmioty lecznicze - konkurs przedłużony do 14 czerwca 2022 r.

Uniwersyteckie Centrum Klinicznnformuje o przedłużeniu terminu składania ofert na otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, i warmińsko-mazurskiego do współpracy w  ramach projektu  „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Nabór jest realizowany w ramach Projektu

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” POWR.05.01.00-00-0026/18 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w  ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 14 czerwca 2022 r., godziny 13:30.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert w Udzielający zamówienie ogłosi informację o  kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ul. Dębinki 7,

80-952 Gdańsk,

Kancelaria CMN V piętro   

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w pkt. 8.2.

Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór placówek POZ do projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego.”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 roku o godz. 13.30, pokój 203, budynek nr 9, I piętro,

Otwarcia ofert dokona Komisja konkursowa.

****************

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza podmioty lecznicze do współpracy w ramach projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” w  zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Współpraca jest realizowana w ramach Projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i  chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w  ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 07 czerwca 2022 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, pokój 211, budynek nr 9, I piętro.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Zamawiający ogłosi informację o kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk,
Kancelaria CMN V piętro

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w  adres. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór placówek POZ do projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”.

Pytania dotyczące składania ofert należy kierować na adres e-mail: mkleinschmidt@uck.gda.pl lub pod numer telefonu 58 349 20 33.

Szczegółowe informacje, protokół z otwarcia oraz pismo o rozstrzygnięciu konkursu ofert znajdują się w Plikach do pobrania po prawej stronie.

Harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram udzielania wsparcia w realizacji programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”, poprzez przeprowadzenie szkoleń przez lekarzy ośrodka koordynującego (UCK Gdańsk) dla zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ personelu medycznego tj. lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Okres realizacji programu: od 01-03-2019 r. do 31-12-2021 r.

Okres udzielania wsparcia w ramach programu: od 01-03-2019 r. do 31-12-2021 r.

Planowany termin przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego i  pozamedycznego w lokalizacjach POZ: od 15-10-2019 do 30-06-2021 r.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: siedziba jednostek POZ lub miejsce wskazane przez kierownictwo POZ, ewentualnie siedziba UCK.

Planowana ilość szkoleń w okresie realizacji projektu: min. 40 (minimum 1 szkolenie dla 1 jednostki POZ).

Zakres szkoleń: problematyka diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w  zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (wraz z podaniem miejsc i godzin udzielanych świadczeń dla pacjentów, oraz termin szkoleń) będzie aktualizowany na bieżąco i dostępny na stronie internetowej www.kordian.uck.pl.

Jednostki POZ realizujące program wyłoniono w drodze konkursu ofert. W I turze wybrano 28 placówek POZ, kolejne placówki zostaną wybrane po ogłoszeniu II tury konkursu. Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco z jednostkami POZ przed ustaleniem harmonogramu na kolejny okres (miesiąc lub kwartał). Na życzenie placówki POZ lub z  przyczyn losowych terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 58 349 20 33 lub droga mailową kordian@uck.gda.pl

Nabór placówek POZ do projektu - konkurs do 30 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
https://uck.pl/wspolpraca/informator-kontrahenta/konkursy.html

Protokół z otwarcia ofert z dnia 30 kwietnia 2020 r. znajduje się w "Plikach do pobrania".


III tura konkursu na wybór placówek POZ - do 14 października 2020 r.
Kordian - rozstrzygnięcie konkursu ofert

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o rozstrzygnięciu w dniu 7 września 2019 r. konkursu ofert dotyczących 

Postępowania nr 1/S-SZUM/2019 na świadczenie zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”.

W zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

 W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęła następująca liczba ofert: 28 (słownie: dwadzieścia osiem).

Ponadto jedna oferta wpłynęła po terminie tj. dnia 6 września 2019 r.

Liczba ofert spełniających wszystkie kryteria dotyczące poprawności złożonej oferty: 28 (słownie: dwadzieścia osiem).

Liczba ofert wybranych do świadczenia zadań związanych z realizacją programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” w trakcie postępowania konkursowego: 28 (słownie: dwadzieścia osiem).

Pełna lista wybranych oferentów:

 

L.p.

Nazwa placówki

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr
lokalu

1.

NZOZ ESKULAP SP. Z O.O. SP. K.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

LIDZBARK

13-230

ZIELUŃSKA

25

2.

RADOSŁAW KĘDZIA PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA; PRZYCHODNIA KEMED

KUJAWSKO-POMORSKIE

WĄBRZEŹNO

87-200

MATEJKI

20C

3.

PUBLICZN ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

NOWE GRODZICZNO

13-324

-

17B

4.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

KUJAWSKO-POMORSKIE

CHEŁMNO

86-200

PLAC RYDGIERA

1

5.

"LEKARZ DOMOWY" SP. Z O.O.

POMORSKIE

SŁUPSK

76-200

KOŁŁĄTAJA

31

6.

"EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR CHODKIEWICZ SPOJŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŻNIN

88-400

ALIANTÓW

1A

7.

SAMODZIELNA PUBLICZNA PRZYCHODZNIA WIEJSKA GMINY CHOJNICE

POMORSKIE

CHOJNICE

89-604

KOŚCIERSKA

9

8.

CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA RODZINNA LUX MED. SP. Z O.O.

POMORSKIE

GDAŃSK

80-333

POMORSKA

96

9.

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

KUJAWSKO-POMORSKIE

TORUŃ

87-100

GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

1

10.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

KUJAWSKO-POMORSKIE

DĘBOWA ŁĄKA

87-207

DĘBOWA ŁĄKA

13

11.

PRZYCHODNIA ROGOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

POMORSKIE

TCZEW

83-110

30-GO STYCZNIA

55

12.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM. MARII ORLIKOWSKIEJ-PŁACZEK

POMORSKIE

STAROGARD GDAŃSKI

83-200

GEN. JÓZEFA HALLERA

21

13.

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE "GEMINI" ("PROMEDICA" SP. Z O. O.)

POMORSKIE

CHOJNICE

89-600

MŁODZIEŻOWA

35

14.

PRZYCHODNIA BALTIMED SP. Z O.O. SP. K.

POMORSKIE

GDAŃSK

80-041

KRZEMOWA

16

15.

PRZEMYSŁOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

POMORSKIE

GDAŃSK

80-858

WAŁOWA

27

16.

STARMED SP. Z O.O.

POMORSKIE

GDYNIA/ GDAŃSK

81-364/
80-288

10 LUTEGO/ UL. PIECEWSKA

21
26/5

17.

SANUS SP. Z O.O.

POMORSKIE

GDYNIA

81-153

UNRUGA

84

18.

NIEPUBLLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KASZUBY" SP. Z O.O.

POMORSKIE

WEJHEROWO

84-200

POMORSKA

9

19.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU

POMORSKIE

CZERSK

89-650

KRÓLOWEJ JADWIGI

4

20.

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ AGNIESZKA IWANIURA

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KĘTRZYN

11-400

KRÓTKA

4

21.

NZOZ PRAKTYKA RODZINNA "MÓJ LEKARZ" SP.C.

KUJAWSKO-POMORSKIE

BRODNICA

87-300

KOPERNIKA

8

22.

CENTRUM MEDYCZNE ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

POMORSKIE

KIEŁPINO

83-307

DŁUGA

36

23.

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO "NASZ LEKARZ" K.BURZYŃSKI, ZB. MONOWID SP. J.

KUJAWSKO-POMORSKIE

KRUSZWICA

88-153

KUJAWSKA

12

24.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CEZ-MED."

POMORSKIE

POTĘGOWO

76-230

KOŚCIUSZKI

6

25.

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ORZYSZ

12-250

OGRODOWA

12

26.

WANDA KABATA - MEDYCYNA RODZINNA

POMORSKIE

GDAŃSK

80-425

ADAMA MICKIEWICZA

20A/2

27.

CENTRUM ZDROWIA I REHABILITACJI "FENIKS"

POMORSKIE

WEJHEROWO

84-200

FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO

21/17

28.

MEDPHARMA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.

POMORSKIE

STAROGARD GDAŃSKI

83-200

AL.. JANA PAWŁA II

5

 

 Zgodnie z zapisami SWKO umowy z Przyjmującymi Zamówienie zostaną zawarte w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Z uwagi na nie wyłonienie w trakcie konkursu wymaganej liczby placówek POZ z regionu województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, Komisja w  dotychczasowym składzie przeprowadzi kolejne postępowanie konkursowe.

 Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się TUTAJ