Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 12/1/Za życiem/2022/25/1012 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 28 193,44  zł zakupiono sprzęt w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Dodano: 4.01.2023


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 6/13/29/2022/25/869 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze

W ramach dofinansowania w kwocie 1 806 899,75 zł zakupiono:

- aparat do izolacji DNA
- urządzenie detekcyjno-hybrydyzacyjne
- wirówkę
- zgrzewarkę
- analizator składu ciała
- łóżko do intensywnej terapii
- łóżko wzmożonego nadzoru - 5 szt.
- zestaw monitorowania temperatury
- łóżko
- bronchofiberoskop

Dodano: 4.01.2023


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 6/13/1/2022/25/385 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
zadanie 
" Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2011-2022".

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 000 000,00  zł zakupiono następujący sprzęt:

- echokardiograf
- ultrasonografy
- aparaty do znieczulania

Dodano: 3.01.2023


Nazwa programu - Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania - zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Wartość inwestycji - 870 450,03 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia - 787 500,00 zł


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 6/13/1/2021/25/343 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
"Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019". 


W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 1 246 142,88 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Ultrasonograf
- Zestaw pomp infuzyjnych
- Tor wizyjny videobronchoskopowy
- System monitorowania pacjenta
 

Dodano: 30.09.2021