Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy 6/13/20/2023/25/956  zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
"Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.".

Nazwa programu - Narodowy Program Transplantacyjny
Nazwa zadania - Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.
Dofinansowanie -  1 530 156,96 zł
Całkowita wartość - 1 530 156,96 zł
Data podpisania umowy - Sierpień 2023

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
1. Łóżka Hill-room - 4 szt.
2. Respirator Hamilton C6 - 5 szt.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 1/6/22/2021/25/1069 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zadanie w zakresie pn.: "Doposażenie zakładów radioterapii". Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa.

Wartość inwestycji -  3 000 000,00 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia -  3 000 000,00 zł
Data podpisania umowy - 3 listopada 2021 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
Dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 1/13/7/2022/25/482 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zadanie w zakresie pn.: "Doposażenie kliniki i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków". Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa.

Wartość inwestycji  - 2 000 550,19 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia - 2 000 000,00 zł
Data podpisania umowy - 6 września 2022 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
1. Sekwentor NGS
2. Mikroskop optyczny - 2 szt.
3. Wirówka laboratoryjna - 3 szt.
4. Procesor tkankowy próżniowy
5. Cytometr przepływowy
 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 1/11/28/2021/25/852  zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, pn.: "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa.
 
Wartość inwestycji - 1 529 950,92 zł
Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia -  1 500 000,00 zł
Data podpisania umowy - 15 października 2021 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
1. Wideobronchoskop - 4 szt.
2. Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego monitor(y) i urządzenia peryferyjne - 1 szt.
3. Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca - 6 szt.
4. Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym - 1 szt.
5. Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) - 2 szt.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 1/14/68/2022/25/638  zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, pn.:Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.
W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 400 000,00  zł zakupiono następujący sprzęt:

10 x cystoskop giętki

dodano: 6.04.2023 r.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 12/1/Za życiem/2022/25/1012 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 28 193,44  zł zakupiono sprzęt w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Dodano: 4.01.2023


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 6/13/29/2022/25/869 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze

W ramach dofinansowania w kwocie 1 806 899,75 zł zakupiono:

- aparat do izolacji DNA
- urządzenie detekcyjno-hybrydyzacyjne
- wirówkę
- zgrzewarkę
- analizator składu ciała
- łóżko do intensywnej terapii
- łóżko wzmożonego nadzoru - 5 szt.
- zestaw monitorowania temperatury
- łóżko
- bronchofiberoskop

Dodano: 4.01.2023


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 6/13/1/2022/25/385 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 
zadanie 
" Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2011-2022".

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 000 000,00  zł zakupiono następujący sprzęt:

- echokardiograf
- ultrasonografy
- aparaty do znieczulania

Dodano: 3.01.2023


Nazwa programu - Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania - zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

Wartość inwestycji - 870 450,03 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia - 787 500,00 zł


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 6/13/1/2021/25/343 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
"Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019". 


W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 1 246 142,88 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Ultrasonograf
- Zestaw pomp infuzyjnych
- Tor wizyjny videobronchoskopowy
- System monitorowania pacjenta
 

Dodano: 30.09.2021