Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 6/13/1/2021/25/343 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zadanie
"Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019". 


W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 1 246 142,88 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Ultrasonograf
- Zestaw pomp infuzyjnych
- Tor wizyjny videobronchoskopowy
- System monitorowania pacjenta
 

Dodano: 30.09.2021