Dotacje celowe


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/FM/SIS/5/25/1159/2023 zawartej z Ministerstwem Zdrowia dnia 22.09.2023 r. na udzielenie dotacji celowej realizuje program inwestycyjny pn. "Centrum Medycyny Pediatrycznej". W ramach dofinansowania w kwocie łącznej 298 500 000 zł zrealizowana zostanie budowa i wyposażenie nowego budynku na potrzeby utworzenia Centrum Medycyny Pediatrycznej tj. 6-kondygnacyjnego budynku szpitalnego o powierzchni całkowitej 29 029 m2.


Dodano: 27.09.2023 r.


---

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/25/2022/905 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje zakup inwestycyjny. W ramach dofinansowania w kwocie 8 395 732,76 zł zakupiono Tomograf komputerowy oraz System wizualizacji danych medycznych.

---

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/25/2022/734 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje zakup inwestycyjny.
W ramach dofinansowania w kwocie 1 906 125,00 zł zakupiono System Monitorowania.
Dodano: 4.01.2023

---

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/25/2022/438 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje zakup inwestycyjny.
W ramach dofinansowania w kwocie 1 026 375,00 zł zakupiono Tor wizyjny.
Dodano: 4.01.2023


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/25/2022/1005 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje zakup inwestycyjny.
W ramach dofinansowania w kwocie 1 277 725,00 zł zakupiono Aparat rentgenowski.
Dodano: 4.01.2023Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/FPC/COVID-19/25/2022/304 zawartej z Ministerstwem Zdrowia w 2022 r. realizuje zakup inwestycyjny.

W ramach dofinansowania w kwocie 2 412 964,66 zł zakupiono następujący sprzęt:

  • Diatermia z wyposażeniem
  • Laser holmowy
  • Nóż wodny
  • Sekwenator 8-kapilarny z oprogramowaniem
  • Termocykler Real-TimePCR
  • Termocykler z gradientem temperatur
  • Elementy do toru wizyjnego wraz z systemem nagrywania i zintegrowanej transmisji online OR1
  • Doposażenie aparatu USG w głowice oraz dodatkowe oprogramowanie
  • Zamrażarki -80 C - 2 szt


Dotacja celowa 19.11.2021

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/648 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej realizuję zakup inwestycyjny.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 370 000,00 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Bodypletyzmograf z oscylatoremDotacja celowa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/459 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej realizuję zakup inwestycyjny aparatury i sprzętu medycznego.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 090 000,00 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Termocykler RT-PCR - 2 szt.

- Komora laminarna - 2 szt.

- Echokardiograf

- Apart RTG - 2 szt.


 


Dotacja celowa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/667 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji na dofinansowanie realizuję zadanie inwestycyjne pn. " Laboratorium Hematologii z Pracownią Diagnostyki Molekularnej COVID-19 w związku z COVID19.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 500 000,00 zł szpital realizuję inwestycję na:

- Laboratorium Hematologii z Pracownią Diagnostyki Molekularnej COVID-19 w związku z COVID19


Dotacja celowa

W październiku na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zakończył się montaż nowego, dodatkowego zbiornika z tlenem, który ma być zabezpieczeniem na potrzeby hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Inwestycja pod nazwą „Zbiornik tlenowy dla zabezpieczenia pokrycia zwiększonego zużycia tlenu na potrzeby pacjentów w związku z COVID-19" w całości finansowana była z  Funduszu COVID-19 BGK, jej koszt to 555 566 zł.