Dotacje celowe


Dotacja celowa 19.11.2021

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/648 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej realizuję zakup inwestycyjny.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 370 000,00 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Bodypletyzmograf z oscylatoremDotacja celowa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/459 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej realizuję zakup inwestycyjny aparatury i sprzętu medycznego.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 090 000,00 zł zakupiono następujący sprzęt:

- Termocykler RT-PCR - 2 szt.

- Komora laminarna - 2 szt.

- Echokardiograf

- Apart RTG - 2 szt.

 


Dotacja celowa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/25/667 zawartej z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji na dofinansowanie realizuję zadanie inwestycyjne pn. " Laboratorium Hematologii z Pracownią Diagnostyki Molekularnej COVID-19 w związku z COVID19.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie 2 500 000,00 zł szpital realizuję inwestycję na:

- Laboratorium Hematologii z Pracownią Diagnostyki Molekularnej COVID-19 w związku z COVID19


Dotacja celowa

W październiku na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zakończył się montaż nowego, dodatkowego zbiornika z tlenem, który ma być zabezpieczeniem na potrzeby hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Inwestycja pod nazwą „Zbiornik tlenowy dla zabezpieczenia pokrycia zwiększonego zużycia tlenu na potrzeby pacjentów w związku z COVID-19" w całości finansowana była z  Funduszu COVID-19 BGK, jej koszt to 555 566 zł.