Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej (UCML) świadczy usługi z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Badania prosimy zlecać na drukach skierowań, które znajdują się na podstronach laboratoriów UCML:


 W przypadku zleceń do Centralnego Laboratorium Klinicznego istnieje możliwość zlecania badań na drukach wewnętrznych zleceniodawcy. W takim przypadku na każdym formularzu skierowania należy umieścić adnotację: „DO LABORATORIUM UCK”.

Zachęcamy do zapoznania się z plikami do pobrania, w których znajdą Państwo procedurę dotyczącą badań laboratoryjnych w UCK, informatory zawierające katalogi badań, a także zalecenia w kwestii przechowywania i pobierania materiału do badań.

Pliki do pobrania