Zakład Patomorfologii Klinicznej

Zakład Patomorfologii Klinicznej UCK w Gdańsku wykonuje następujące badania histopatologiczne i cytologiczne.

Informacje dla kontrahentów znajdują się TUTAJ.

Zakres badań

 • Badanie materiału operacyjnego
  - obejmuje ocenę i opis zmian makroskopowych, pobranie wycinków zgodnie z  obowiązującymi wymogami sztuki (m.in. ze zmiany zasadniczej, brzegów cięcia operacyjnego, wszystkich węzłów chłonnych), sporządzanie preparatów histologicznych metoda bloków parafinowych i diagnostyka mikroskopowa ze sformułowaniem końcowego rozpoznania w formie pisemnej
 • Badania śródoperacyjne
  - obejmują ocenę makroskopową z opisem zmiany, pobranie wycinków, sporządzenie preparatu histologicznego metodą mrożeniową (z wykorzystaniem kriostatu) i ocenę mikroskopową ze sformułowaniem rozpoznania w formie pisemnej i telefonicznym powiadomieniem operatora o jego wyniku w czasie trwania zabiegu operacyjnego oraz uzupełnienie tego badania w trybie zwykłym
 • Barwienie histochemiczne
 • Reakcja immunohistochemiczna
 • Wykorzystanie immunohistochemii HERCEP-TEST
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
  - obejmuje zbadanie chorego, nakłucie “cienką igłą” zmian w tkankach i  narządach z pobraniem materiału cytologicznego i sporządzeniem rozmazów, barwienie podstawowe rozmazów oraz ocenę mikroskopową ze sformułowaniem w  formie pisemnej wniosków diagnostycznych
 • Cytologia złuszczeniowa (płynów i plwocin)
  - obejmuje wykonanie preparatów cytologicznych (rozmazów) i/lub histologicznych oraz ocenę mikroskopową ze sformułowaniem w formie pisemnej wniosków diagnostycznych
 • Cytologia ginekologiczna (rozmaz)
 • Badania sekcyjne (obejmuje techniczne wykonanie sekcji zwłok, opis zmian makroskopowych w narządach w formie protokołu sekcyjnego ze sformułowaniem rozpoznania sekcyjnego)
 • Ocena histopatologiczna biopsji nerki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Patomorfologii Klinicznej

Kontakt:
Tel. 58 349 37 40
E-mail: patomorfologia@uck.gda.pl

bud. Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk