Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

Jesteśmy największym ośrodkiem endokrynologicznym na Środkowym Wybrzeżu. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, części wewnątrzwydzielniczej trzustki, wybranych chorób gonad oraz nowotworów neuroendokrynnych, uwzględniając najnowsze zdobycze medycyny.

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy od lat niosą pomoc pacjentom ze schorzeniami endokrynologicznymi. Dysponujemy unikalnym w skali regionu zapleczem diagnostycznym (szerokie spektrum badań hormonalnych, wysokiej rozdzielczości TK/MRI, badania izotopowe SPECT, PET). Klinika posiada własną pracownię densytometrii, USG oraz łóżka pobytu dziennego. Przy Klinice działa Poradnia Endokrynologiczna, w której rocznie udzielamy ponad 10 000 porad. Współpracuje z zespołem chirurgów, onkologów i radiologów zapewniając skoordynowaną opiekę pacjentom z rakiem tarczycy (Centrum Leczenia Raka Tarczycy) oraz guzami nadnerczy. Wiedzę i doświadczenie przekazujemy medykom na wszystkich etapach ich edukacji. Szkolimy studentów, rezydentów oraz lekarzy specjalistów.

Od stycznia 2023 r jest nowa lokalizacja Oddziału Dziennego Endokrynologii oraz pracowni endokrynologicznych.

Nasz personel

 • lekarz kierujący

  prof. dr hab. n. med. Renata Świątkowska-Stodulska

 • oddziałowa

  Ilona Filipiuk

 • dr n. med. Katarzyna Banaszkiewicz

 • dr n. med. Olga Czernysh

 • dr n. med. Małgorzata Zdrojewska

 • prof. dr hab. Krzysztof Sworczak

 • dr n. med. Małgorzata Hellmann

 • dr n. med. Anna Babińska

 • lek. Monika Berendt-Obołończyk

 • dr n. med. Krzysztof Błaut

 • dr n. med. Łukasz Cieszyński

 • dr n. med. Maria Gnacińska-Szymańska

 • dr n. med. Jarosław Jendrzejewski

 • dr n. med. Sonia Kaniuka-Jakubowska

 • lek. Izabela Karwacka

 • dr n. med. Przemysław Kłosowski

 • dr n. med. Piotr Kmieć

 • dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka

 • lek. Monika Łubińska

 • lek. Jacek Michalski

 • lek. Agata Rzepecka

 • dr n. med. Piotr Wiśniewski

 • lek. Michał Szulc

 • lek. Dominika Okroj

 • lek. Nicole Kaźmierczak

 • lek. Emilia Mech

 • lek. Katarzyna Blatch

 • lek. Ilona Minkiewicz

Usługi medyczne

 • hospitalizacje pacjentów endokrynologicznych w oddziale stacjonarnym i miejscach pobytu dziennego
 • diagnostyka i leczenie pacjentów internistycznych 
 • porady specjalistyczne w zakresie endokrynologii
 • badania densytometryczne, USG tarczycy i przytarczyc
 • biopsja cienkoigłowa tarczycy i przytarczyc

Hospitalizacja planowa - ZASADY PRZYJĘĆ

Zapisy pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi na planową hospitalizację w oddziałach dziennym i stacjonarnym Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych odbywają się w sekretariacie medycznym oddziału dziennego - w budynku nr 4 na I piętrze w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00-12:00. (MAPA)

Na zapisy należy dostarczyć  skierowanie lub KOD z e-skierowania wraz z nr pesel oraz dokumentację medyczną uzasadniającą konieczność  hospitalizacji.

W dniu hospitalizacji Pacjent zgłasza się do Rejestracji w celu założenia dokumentacji przyjęcia do szpitala:

 • Oddział dzienny - Rejestracja znajduje się w budynku nr 4, na parterze (wejście boczne do bud. nr 4, vis a vis bud. Nr15). Po zarejestrowaniu Pacjent udaje się windą lub schodami na I piętro i zgłasza się do punktu pielęgniarskiego.
 • Oddział stacjonarny - Rejestracja znajduje się w budynku CMN, na parterze. Po zarejestrowaniu Pacjent udaje się  na 4 piętro budynku CMNII
  i zgłasza się do punktu pielęgniarskiego.

Guzy nadnerczy

Incydentaloma nadnercza to przypadkowo stwierdzony guz nadnercza w trakcie diagnostyki obrazowej (TK, MRI) wykonywanej z innych przyczyn. Poprawa dostępności do badań obrazowych skutkuje wzrostem przypadkowo stwierdzanych guzów w nadnerczach. Szacuje się, że problem może dotyczyć około 4-7% populacji. Zmiany w nadnerczach mogą być łagodne (najczęściej tzw. gruczolaki) lub złośliwe (np. rak nadnerczy). Zarówno łagodne jak i złośliwe guzy mogą wydzielać hormony, wywołując wiele objawów m.in.: zmiany w wyglądzie, rozwój lub pogorszenie kontroli cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego, groźne zaburzenia elektrolitowe, rozwój osteoporozy i wiele innych. Zmiany aktywne hormonalnie bądź o podejrzanym charakterze można leczyć operacyjnie

Po otrzymaniu wyniku badania obrazowego, w którym stwierdzono zmianę w nadnerczu, konieczna jest konsultacja endokrynologiczna. Ewentualne wskazania do leczenia operacyjnego ustala endokrynolog.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pacjenci ze stwierdzonymi w badaniu obrazowym (TK lub MR) guzami nadnerczy są zwykle diagnozowani w trybie jednodniowym w ramach Oddziału Dziennego Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych.

Kwalifikacja do hospitalizacji pacjentów z guzami nadnerczy odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach 11:00-12:00 w sekretariacie medycznym Kl. Endokrynologii w budynku nr 4 na I piętrze w  każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00-12:00 (patrz wyżej)

Potrzebne jest skierowanie na hospitalizację do Kl. Endokrynologii oraz pacjent powinien zabrać dokumentację medyczną dotycząca guza nadnercza.

Po przeprowadzonej diagnostyce wstępnej, gdy konieczne jest dalsze leczenie, UCK zapewnia skoordynowaną opiekę dla pacjenta z guzem nadnercza.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:
Sekretariat oddział stacjonarny - 58 584 48 11
Sekretariat oddział dzienny - 58 349 28 40 / 58 349 28 42
Dyżurka pielęgniarek oddział stacjonarny - 58 584 48 03
Dyżurka pielęgniarek oddział dzienny - 58 349 28 37
E-mail: endokrynologia@uck.gda.pl
endokrynologiadzienny@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Mariana Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk