Centrum Leczenia Raka Tarczycy

Centrum Leczenia Raka Tarczycy to nowy projekt organizowany wspólnie przez Kliniki i  Zakłady Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Naszym celem jest zorganizowanie ośrodka dedykowanego kompleksowej diagnostyce oraz leczeniu raka tarczycy, bazując na wykonywanych obecnie w poszczególnych jednostkach UCK procedurach.   

Działając w ramach programu Diagnostyki i  Leczenia Onkologicznego DILO Ministerstwa Zdrowia oferujemy pacjentom kompleksowe podejście do planu diagnostyki i leczenia. Centrum Leczenia Raka Tarczycy to jednostka Szpitala skupiająca specjalistów z różnych dziedzin. Chirurdzy współpracują tutaj ściśle z endokrynologami, radiologami, laryngologami, patomorfologami oraz specjalistami medycyny nuklearnej. Dedykowana ścieżka diagnostyczna znacząco przyśpiesza wdrożenia odpowiedniej terapii, zaś współpraca specjalistów z wielu dziedzin sprzyja poprawie jakości i efektywności leczenia.

Centrum zapewnia kompleksową opiekę począwszy od rozpoznania, leczenia operacyjnego, leczenia uzupełniającego, aż po wieloletnią kontrolę skuteczności terapii.

Do Centrum Leczenia Raka Tarczycy należy udać się ze skierowaniem potwierdzającym podejrzenie wystąpienia nowotworu tarczycy. Pacjenci przyjmowani są w piątek w godzinach 09.00-14.00 na III piętrze budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK w Poradni Chirurgii Ogólnej, przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku.  Szczegółowe zasady przyjęć wraz z informacją, w jakich przypadkach i gdzie należy się zgłosić, znajdują się poniżej.

Dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych prowadzony jest program edukacyjny, którego celem jest ocena skuteczności leczenia chirurgicznego mikroraka tarczycy. Szczegóły można znaleźć w filmie poniżej.

Nasz personel

 • KOORDYNATOR

  dr n. med. Piotr Wiśniewski

 • KOORDYNATOR PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

  mgr Natalia Goryszewska

 • dr n. med. Wojciech Cytawa

 • dr n. med. Andrzej Hellmann

 • dr n. med. Jarosław Jendrzejewski

 • dr n. med. Sonia Kaniuka-Jakubowska

 • lek. Jacek Kowalski

 • dr Milena Lachowicz

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Łachiński

 • dr n. med. Karolina Markiet

 • dr n. med. Rafał Pęksa

 • dr n. med. Grzegorz Romanowicz

 • dr hab. n. med. Dominik Stodulski

 • dr n. med. Maciej Śledziński

 • lek. Beata Sztangierska

 • dr hab. n. med. Renata Zaucha

Zasady przyjęć do Centrum

Kiedy należy się zgłosić do Centrum Leczenia Raka Tarczycy?

 • jeżeli wynik biopsji guza tarczycy wskazuje na rozpoznanie raka tarczycy (Bethesda  VI)
 • jeżeli wynik biopsji guza tarczycy wskazuje na podejrzenie nowotworu tarczycy (Bethesda – III, IV, V)

Gdzie się kierować?

 • z wynikiem biopsji (Bethesda - kategoria III, IV, V lub VI), prosimy o kontakt tel. 578 425 525 (po godz. 14:00) lub e-mail: raktarczycy@uck.gda.pl

Gdzie się udać, jeżeli nie wykonano biopsji?

 • jeżeli na podstawie badania USG tarczycy lekarz widzi wskazania do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (zwykle guzy powyżej 1 cm i/lub guzy wskazane przez radiologa ze względu na niepokojące cechy radiologiczne w badaniu USG), należy uzyskać kartę DiLO (karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) od lekarza POZ. W karcie powinno znajdować się rozpoznanie D44.0 i informacja o skierowaniu na dalszą diagnostykę do Poradni Chirurgii Ogólnej lub Poradni Endokrynologicznej.
 • z kartą DiLO należy skontaktować się pod nr tel. (58) 880 85 55. Dzwoniąc pod ten nr proszę mieć przed sobą przygotowaną kartę DiLO. Można też zgłosić się osobiście do: Rejestracji Kart DiLO w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK (pn-pt, w godzinach 08:00 -14:00, parter, po prawej stronie od wejścia głównego).  
 • w wyznaczonym terminie należy zgłosić się na wizytę w trakcie której, lekarz oceni wskazania do biopsji i jeśli będzie ona wymagana, poinformuje o dalszym postępowaniu.

Etapy postępowania

1. Diagnostyka wstępna: pacjent z podejrzaną zmianą w USG tarczycy zostaje skierowany na biopsję cienkoigłową wykonywaną przed patomorfologa pod kontrolą USG.

2. Diagnostyka pogłębiona: u pacjenta z rozpoznaną w badaniu cytologicznym zmianą (Bethesda III, IV,V,VI) ustalane są wskazania co do zakresu operacji, wyznaczony zostaje termin operacji oraz zlecane są badania laboratoryjne oraz USG szyi z oceną węzłów chłonnych przez doświadczonego w tym zakresie radiologa.

3. Konsylium: zespół specjalistów (endokrynolog, chirurg, onkolog, radiolog, w niektórych przypadkach również specjalista medycyny nuklearnej, torakochirurg, laryngolog) wspólnie ustalają optymalny proces leczniczy zgodnie z aktualnymi wytycznymi zindywidualizowany dla konkretnego pacjenta na podstawie dotychczas wykonanych badań.

4. Leczenie operacyjne: pacjent ze skierowaniem wystawionym w Poradni w wyznaczonym terminie zgłasza się do Klinki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i  Transplantacyjnej, gdzie przeprowadza się operację usunięcia tarczycy i ew. usunięcie wskazanych węzłów chłonnych. Operację wykonuje zespół doświadczonych specjalistów chirurgii. W niektórych zabiegach bierze udział również dedykowany specjalista laryngologii.

5. Kontrolna wizyta pooperacyjna z omówieniem wyniku badania histopatologicznego: podczas wizyty lekarz dokonuje inspekcji rany pooperacyjnej, usuwa szwy oraz omawia wynik badania histopatologicznego.

6. Leczenie uzupełniające: w przypadku gdy wystąpią wskazania do terapii uzupełniającej, pacjent będzie skierowany do Zakładu Medycyny Nuklearnej celem leczenia jodem promieniotwórczym.

7.  Nadzór po leczeniu: pacjenci po operacji są ściśle monitorowani w Poradni Chirurgii Ogólnej przez 1 rok od operacji w cyklu co 3 miesiące. Po roku pacjenci pozostają pod opieką swojego endokrynologa przez 10 lat. W tym okresie w  zależności od ostatecznego rozpoznania wyznaczane są terminy wizyt kontrolnych w Poradni Chirurgii Ogólnej celem oceny wyników leczenia (Follow-Up).

Bezpieczeństwo podczas operacji

Podczas operacji usunięcia tarczycy chirurdzy wykorzystują sprzęty, które w istotny sposób redukują ryzyko powikłań:

 • Śródoperacyjny neuromonitoring polega na stymulacji nerwów krtaniowych wstecznych i uzyskaniu odpowiedzi elektromiograficznej z mięśni głosowych (fałdów głosowych), unerwianych motorycznie przez nerwy krtaniowe wsteczne. Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu daje możliwość blisko 100 proc. identyfikacji nerwów, zwłaszcza w zabiegach o podwyższonym ryzyku jego uszkodzenia, takich jak: rak tarczycy z naciekiem okolicznych tkanek. Co ważne neuromonitoring pozwala na kontrolę funkcji nerwów i w razie jego osłabienia modyfikacji techniki operacyjnej.
 • Indywidualne lupy chirurgiczne - umożliwiają bardzo dokładny wgląd w pole operacyjne i  precyzyjne operowanie, szczególnie blisko nerwów krtaniowych wstecznych, krtaniowych górnych oraz przytarczyc.

Specjaliści

 • dr n. med. Piotr Wiśniewski - specjalista endokrynologii i  chorób wewnętrznych; ustalanie planu leczenia, opieka ambulatoryjna przed- i pooperacyjna, koordynator CLRT
 • dr n. med. Wojciech Cytawa - specjalista medycyny nuklearnej; kwalifikacja do leczenia radiojodem, leczenie radiojodem
 • dr n. med. Ewa Garsta - specjalista otorynolaryngologii, w  trakcie specjalizacji z foniatrii i audiologii;  diagnostyka, rehabilitacja i leczenie chirurgiczne porażeń krtani
 • dr n. med. Andrzej Hellmann - specjalista chirurgii ogólnej; kwalifikacja do leczenia operacyjnego, leczenie operacyjne, opieka pooperacyjna
 • dr n. med. Sonia Kaniuka-Jakubowska - specjalista chorób wewnętrznych; ustalanie planu leczenia, opieka ambulatoryjna przed- i pooperacyjna
 • dr n. med. Jarosław Piotr Jendrzejewski - specjalista chorób wewnętrznych; ustalanie planu leczenia, opieka ambulatoryjna przed- i pooperacyjna
 • dr Milena Lachowicz - psycholog kliniczny, seksuolog
 • prof. dr hab. Andrzej Jacek Łachiński - specjalista chirurgii ogólnej; kwalifikacja do leczenia operacyjnego, leczenie operacyjne, opieka pooperacyjna
 • dr n. med. Karolina Markiet - specjalistka radiologii i  diagnostyki obrazowej; diagnostyka obrazowa narządów głowy i  szyi, w tym gruczołu tarczowego i węzłów chłonnych
 • dr n. med. Grzegorz Romanowicz - specjalista medycyny nuklearnej; kwalifikacja do leczenia radiojodem, leczenie radiojodem
 • dr hab. n. med. Dominik Stodulski - specjalista otorynolaryngologii, kwalifikacja do leczenia operacyjnego, leczenie operacyjne
 • dr n.med. Maciej Śledziński - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista transplantologii klinicznej;  kwalifikacja do leczenia operacyjnego, leczenie operacyjne, opieka pooperacyjna
 • lek. Beata Sztangierska
 • dr hab. n. med. Renata Zaucha - specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii,  ustalanie planu leczenia

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Koordynator pakietu onkologicznego

Kontakt:
tel. 578 425 525 - numer telefonu odbierany przez asystenta lekarza
58 349 3974 - numer telefonu odbierany przez koordynatora DILO
email: raktarczycy@uck.gda.pl
ngoryszewska@uck.gda.pl

mgr Natalia Goryszewska
Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta Onkologicznego