Nowa lokalizacja Oddziału Dziennego Endokrynologii, pracowni endokrynologicznych oraz Oddziału Dziennego Nefrologii

Od dnia 11 stycznia 2023 r. zmienił lokalizację:

- Oddział Dzienny Endokrynologii, Pracowni DENSYTOMETRII i Pracowni USG 
Kliniki Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

- Oddział Dzienny Nefrologii

Nowa lokalizacja jednostek:
BUDYNEK NR 4 – I PIĘTRO


Zapisy na hospitalizację 

Zapisy na hospitalizację w oddziałach dziennych Endokrynologii i Nefrologii odbywają się w sekretariacie medycznym, w budynku nr 4 na I piętrze.

Oddział Dzienny Endokrynologii:
wtorki i czwartki godz. 11.00-12:00

Odział Dzienny Nefrologii:
poniedziałki i piątki godz. 11.00-12.00

Na zapisy należy dostarczyć:
- skierowanie lub KOD e-skierowania wraz z Peselem
- dokumentację medyczną uzasadniającą konieczność hospitalizacji

W dniu hospitalizacji 

W dniu hospitalizacji Pacjent zgłasza się do Rejestracji w celu założenia dokumentacji przyjęcia do szpitala na Oddział Dzienny. 

REJESTRACJA znajduje się w budynku nr 4, na parterze (wejście boczne do bud. nr 4, vis a vis bud. nr 15).

PO ZAREJESTROWANIU  Pacjent udaje się windą lub schodami na I piętro i zgłasza się do punktu pielęgniarskiego Oddziału, w którym będzie hospitalizowany (Endokrynologii lub Nefrologii).