Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oferuje opiekę okołoporodową w ciążach o przebiegu prawidłowym i patologicznym, a ponadto zajmuje się diagnostyką i terapią wad płodu, nieprawidłowości popłodu, chorobami związanymi z ciążą oraz ciężarnymi z chorobami przewlekłymi. Świadczenia realizuje
Klinika Położnictwa, która znajduje się w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, przy ul. Smoluchowskiego 17.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PORODY.


  Lista punktów przyjęć

  • Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologiczne

   ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
   budynek CMN, parter
   tel. 58 584 41 24