Pacjenci zgłaszający się samodzielnie do Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) oraz przywiezieni przez ratowników medycznych w trybie nagłym nie potrzebują skierowania.


Pacjent, po wstępnej ocenie przez pielęgniarkę i przypisaniu do konkretnej grupy Triage, oczekuje na badanie przez lekarza specjalistę.

System TRIAGE           

 • CZERWONY – pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
 • POMARAŃCZOWY – pacjent poważnie chory lub ranny, bez zagrożenia życia
 • ŻÓŁTY – pacjent z poważną dolegliwością w stanie stabilnym
 • ZIELONY – pacjent z dolegliwościami nie stanowiącymi zagrożenia życia
 • NIEBIESKI – pacjent, którego dolegliwość może być leczona przez lekarza POZ


Kliniczny Oddział Ratunkowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym udziela pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia (np. zawały i udary), a także pacjentom z urazami wielonarządowymi (poważne wypadki komunikacyjne i inne zdarzenia losowe) w ramach jedynego w województwie pomorskim Centrum Urazowego.

W związku z wejściem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do tzw. sieci szpitali nasza placówka nie prowadzi nocnej i świątecznej opieki chorych.

Najbliższe miejsca udzielenia świadczeń w tym zakresie to:

 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy, al. Jana Pawła II 50, Gdańsk
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego, 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117, Gdańsk
 • Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS, ul. Stanisława Lema 21, Gdańsk
 • Nadmorskie Centrum Medyczne, ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub pod poniższym linkiem: 

Lista punktów przyjęć

 • Kliniczny Oddział Ratunkowy

  budynek
  Centrum Medycyny Inwazyjnej,
  ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk

 • Punkt Przyjęć Ginekologiczno-Położniczy

  budynek
  Centrum Medycyny Nieinwazyjnej,
  ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk